Nordfyns Kommune logo, til forsiden

Kulturarv

Nordfyns Kommune arbejder aktivt ud fra en kulturarvsstrategi og et kulturarvsatlas, fordi vi tror på, at arven giver os noget ganske særligt og er værd at bevare.

Kulturarvsstrategien er udarbejdet på baggrund af en kortlægning af Nordfyns ressourcer samt inputs fra en ekspertgruppe og fra borgere. Strategien sætter fokus på, hvordan vi bevarer kulturarven i Nordfyns Kommune, men også hvordan den kan formidles og anvendes af borgere og turister.

Du kan finde Kulturarvsstrategien via dette link: Strategier i Nordfyns Kommune

Kort, der viser opdelingen af Nordfyn i Højfyn mod syd, herefter Sletten og længst mod nord: den nordfynske kyst

På Nordfyn arbejder vi med tre store fortællinger ud fra det nordfynske kulturlandskab, som man kan møde, hvis man rejser fra Morud i sydvest ud mod vandet i nordvest-nord-nordøst. Rejsen går igennem tre karakteristiske landskaber med hver sin særlige karakter, bebyggelsesmønstre og funktion:

  • Højfyn: Et kuperet terræn, præget af skove, snoede småveje og mindre, løst opbyggede landsbyer. Her er adskillige herregårde, enestegårde og vandmøller, og indimellem brydes terrænet af ådalen.

  • Sletten: Et åbent landbrugslandskab. Området er skovfrit og har været det siden bronzealderen. Her ligger landsbyerne tættere, de er tættere bebygget og langt større. Der er færre herregårde, og de, der er, ligger alle sammen i udkanten af området, ud mod det højfynske eller kysten.
  • Kysten: Et terræn, hvor det flade er blevet helt fladt. Landskabet gennemskæres af kanaler, og flere steder ses små murstensbygninger, der rummer pumpestationer. I dette landindvindingslandskab finder man også små ”øer”, hvor landskabet hæver sig en anelse – det er tidligere øer, som nu er blevet landfaste. I løbet det 20. århundrede har den nordfynske kyst fundet en helt ny anvendelse som rekreativt område.

  • Stationsbyerne: Tidligere har disse tre landskabstyper været bundet sammen af jernbanen, og overalt på Nordfyn findes en række stationsbyer. Den ene af de to jernbaner løb gennem kommunen fra Odense til Bogense, fra slette-landskab og ud til kysten, mens den anden løb fra Brenderup til Bogense og altså gennem det højfynske ud til kysten.

Kultur & Fritid
Rådhuspladsen 2
5450 Otterup

Mandag

09:00-15.00

Tirsdag

09.00-15.00

Onsdag

09.00-15.00

Torsdag

09.00-17.00

Fredag

09.00-13.00