Nordfyns Kommune logo, til forsiden

Vådområde ved Lumby Inddæmmede Strand

I foråret 2020 har Nordfyns Kommune udarbejdet en forundersøgelse af et vådområde ved Lumby Inddæmmede Strand

Formålet med projektet er at reducere udvaskningen af kvælstof, som tilføres vandløbet og som i sidste ende påvirker vore sårbare kystvande. Området afvander til Odense Fjord, som er et sårbart kystområde. Dræn og grøfter skal fritlægges og blokeres, så der dannes et sjapvandsområde. Projektet er nu i realiseringsfasen og afventer lodsejerforhandlinger før en detailprojektering kan finde sted.

Læs forundersøgelse mv. herunder.

Faktaboks

Antal hektar: 23,7
Antal lodsejere: 3
Årlig kvælstofomsætning: 1,3 ton

Projektet er støttet af Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne. I kan læse mere her.

Logo: Den Europæiske Landbrugsfond, for Udvikling af Landdistrikterne samt for Miljø- og Fødevareministeriet.

Vådområde ved Lumby Inddæmmede Strand Projektområde

Natur og Miljø, Otterup Rådhus
Rådhuspladsen 2
5450 Otterup

Mandag

09.00 - 15.00

Tirsdag

09.00 - 15.00

Onsdag

09.00 - 15.00

Torsdag

09.00 - 17.00

Fredag

09.00 - 13.00