Udbud: Ny anlægsgartner gør Nordfyn endnu grønnere

10.09.2020

Siden april måned har anlægsgartner OK-Nygaard stået for driften af de grønne områder i Nordfyns Kommune. Med nyt firma på opgaven følger nye måder at udføre opgaverne på.

 
 

Måske har borgerne i Nordfyns Kommune bemærket nyt logo på arbejdstøjet, når de har set folk arbejde med at holde kommunens grønne områder ved lige. Det skyldes, at et nyt firma har vundet udbuddet og er begyndt at tage over på de mange opgaver omkring vedligeholdelsen.

 

Kontrakten med OK-Nygaard trådte i kraft den 1. april 2020, og siden har det nye firma rykket ud til de forestående opgaver. Opgaverne spænder fra pleje græstæpperne på diverse boldbaner, lugning af ukrudt i beplantninger, klipning af hæk, vanding og beskæring af træer og pleje af sommerblomster. Dertil kommer opsamling af affald og tømning af skraldespande i bykernerne, ikke at forglemme klipning af rabatter og hegn langs de nordfynske veje. Der er med andre ord nok at tage fat på.

 

Specialister til de enkelte opgaver

Nordfyns Kommune har forberedt udbudsprocessen meget grundigt. Man er gået over til at opdele vedligeholdelsen af kommunens arealer i flere fagentrepriser. Det gør det nemlig muligt at ansætte specialister til de enkelte opgaver, så de bedste kompetencer altid kommer i spil.

    - Vi har vi nøje beskrevet, hvad forventningen er, og hvad der konkret skal udføres. Det gør det lettere at arbejde med både for os selv og for vores nye samarbejdspartner, siger leder af Vej og Park Inge Haakonsdatter Andersen.

 

Den grønne profil er vigtig

Med en erklæret målsætning om at blive Danmarks bedste friluftskommune vægter det grønne hensyn selvsagt højt i Nordfyns Kommune.

    - Den grønne profil er vigtig for os. Derfor prioriterer vi miljørigtig vedligeholdelse og ser frem til at trække på OK Nygaards mange erfaringer inden for netop det område. Det forpligter os selv som kommune, når vi gerne vil være Danmarks bedste friluftskommune. Det skal man kunne aflæse bredt i den måde, kommunen løser sine opgaver på, også når det gælder vedligeholdelse af kommunens grønne områder, siger formand for Teknik- og Miljøudvalget Anders Thingholm.

 

Samme filosofi har OK-Nygaard. Konkret kommer det blandt andet kommer til udtryk i flere initiativer. Noget af det mest synlige for borgerne er, at batteridrevne arbejdsredskaber foretrækkes frem for de mere forurenende og støjende benzindrevne, håndholdte redskaber. Afdelingsleder Terkel Frank Bruun, OK-Nygaard, siger:

    - Vi har erfaring med at arbejde med miljøvenlig drift, blandt andet ved ukrudtsbekæmpelse med varmt vand, brug af batterimaskiner, robotklippere og elbiler. Herudover har vi også erfaring med at sikre øget biodiversitet, f.eks. blomstrende græsarealer og lokal vandafledning af belægninger

 

OK-Nygaard skal stå for driften af de grønne områder i Nordfyns Kommune de næste fire år, hvorefter opgaven atter skal i udbud.

 
Kontaktinformation

Anders Thingholm, formand for Teknik- og Miljøudvalget, 21 15 30 82
Inge Haakonsdatter Andersen, leder af Park og Vej, Nordfyns Kommune, 20 58 04 21
Terkel Frank Bruun, afdelingschef, OK-Nygaard, 29 65 09 99