Budget 2021 styrker kultur- og fritidsområdet på Nordfyn

05.10.2020

"Vi skaber rammer, borgerne skaber liv". Sådan lyder visionen for udviklingen af kultur- og fritidslivet på Nordfyn. Der er flere initiativer med i den nye aftale om budget 2021, som skal understøtte den ambition.

 
 

Med afsæt i Vision 2021 og budgetaftalen for 2019 fastlagde Erhvervs-, Kultur- og Fritidsudvalget visionsretningen "Vi skaber rammer, borgerne skaber liv". På kultur- og fritidsområdet bidrager borgere og foreninger fortsat med spændende projekter i de nordfynske lokalområder, og budgetaftalen for 2021 muliggør, at det kan ske i styrkede rammer. Indsatserne suppleres nu med en række nye tiltag, der sikrer fortsat udvikling på området.

 

Attraktiv friluftskommune

Nordfyn vil være Danmarks bedste friluftskommune for familier med afsæt i tre hovedingredienser til det gode liv tæt på naturen: Fri. Luft. Liv. Vores attraktive muligheder under åben himmel er nemlig værd at flytte efter. Det skal branding- og bosætningstiltaget Fri. Luft. Liv. være med til at synliggøre og dermed tiltrække endnu flere glade nordfynboere. Brandingkampagnen har derudover til formål at gøre Nordfyns Kommune til Danmarks bedste friluftskommune for familier. Der er derfor afsat 1,1 millioner årligt i de fire år, budgetaftalen dækker. Et eksempel på det gode friluftsliv finder vi i Morud, hvor friluftsbadet i 2022 modtager 4,5 millioner i støtte til renoveringen.

 

Teater, motorkraft og kunst under samme tag

Ørkebyvej 11 i Otterup, der tidligere har huset Otterup Produktionsskole, vil i fremtiden være tilholdssted for Nordfynsspillene, Ungdomsskolens scooterværksted og Nordfyns Billedskole. I budgetaftalen er afsat 0,1 mio. kr. til etablering og 0,1 mio. kr. årligt til den løbende drift af rammerne for de kreative og engagerede kræfter.

 

Kulturarv i fokus

Arbejdet med at gøre den nordfynske kulturarv interessant og vedkommende kommer i 2021 til at tage fart på Otterup Geværfabrik. Her vil opstarten af Historiecenter Otterup Geværfabrik blive hjulpet på vej med 0,1 millioner. Historiecenteret skal formidle den spændende historie, der er knyttet til Otterup Geværfabrik.

Besættelsesmuseum Fyn arbejder på en renovering og nytænkning af de bygninger, der rummer museets formidling af besættelsestiden. Over de næste tre år er der afsat 2,1 millioner som bidrag til realiseringen af projektet.

 

Formand for Erhvervs-, Kultur- og Fritidsudvalget Mette Landtved-Holm glæder sig over de nye projekter, der er sat i gang i Nordfyns Kommune:

    - På Nordfyn mangler vi hverken engagement eller gode idéer, og vi er glade for at kunne støtte de gode borgertiltag, som er med til at gøre Nordfyn til en endnu mere attraktiv kommune.

 

Plan- og kulturchef Åse Nielsen er enig i, at der er godt gang i kultur- og fritidslivet:

    - Vi ser tydeligt, at det aktive medborgerskab lever i bedste velgående på Nordfyn - og det ser vi blandt andet  på de mange ansøgninger vi modtager. Heldigvis har vi mulighed for at støtte mange af projekterne og de gode initiativer med for eksempel puljemidlerne, der er afsat til landdistriktsområdet - og med anlægsudviklingspuljen til borger- og landsbyinitiativer.

 

Mette Landtved-Holm fremhæver en ny fifty-fifty pulje i budgetaftalen, der er målrettet forsamlingshusene. De udgør vigtige samlingssteder for lokal kultur og gode fællesskaber, og rammerne er derfor vigtige at støtte. Med 0,5 millioner kr. der er afsat hvert af de næste fire år, sikrer vi, at forsamlingshusene fortsat kan bidrage positivt til vores levende lokalområder.

 
Kontaktinformation

Formand for Erhvervs-, Kultur- og Fritidsudvalget Mette Landtved-Holm, mobil 61 19 15 27

Plan- og kulturchef Åse Nielsen, mobil 21 52 36 83