Borgerne blomstrer i hendes nærvær

18.06.2020

Mariam Cherkawy fra Nordfyns Kommunes Klippekortsordning er netop udpeget som et af Danmarks 100 største velfærdstalenter. Det er PenSam og FOA Ungdom, der hvert år hylder unge rollemodeller inden for FOA's fagområde.

 

Mariam fotograferet sammen med Finn Haugaard, der er beboer på Kærgården i Otterup. De to hygger sig af og til med at lave mad sammen – det er Mariam også god til.

 

Mariam Cherkawy er social- og sundhedshjælper, og er desuden demensvejleder. Hun har sit daglige virke som aktivitetsmedarbejder i klippekortsordningen på Bryggergården og Kærgården. Som klippekortsmedarbejder kan hun tilbyde beboerne en halv times støtte ugentligt til individuelle aktiviteter efter eget ønske.

 

Det er et flot skudsmål, Mariam får i indstillingen til titlen som velfærdstalent.

 

"Mariam er engageret, har værdierne i orden, er nærværende og tør bruge sig selv på nye måder, så hun vinder terræn og får beboerne til at turde være med i de aktiviteter, de sætter pris på - de blomstrer i hendes nærvær. Hun bruger livshistorier, sang og musik, laver sjov motion og cykler med dem ud og ser livet uden for plejecentrene. Hun er en god rollemodel for kolleger ikke mindst ift. borgere med demens" (citat fra indstillingen).

 

Formand for Social- og Sundhedsudvalget Mogens Christensen siger:

    - Et kæmpe tillykke til Mariam. Det er vigtigt, at vi som kommune kan blive ved med at tiltrække dygtige unge til de borgernære funktioner i velfærdsområdet. Unge, der brænder for arbejdet sammen med borgerne, og som ser deres fremtid inden for området. Det er Mariam et lysende eksempel på og er derfor en fantastisk rollemodel.

 

Teamleder Inge-Lise Brønserud fra Aktivitetsområdet siger:

    - Vi er stolte af at have et talent som Mariam ansat i Nordfyns Kommune. Det er vigtigt, at vi husker at anerkende de medarbejdere, der arbejder helt tæt på borgerne. Mariam er god til at tage udgangspunkt i den enkelte borgers behov, og så er hun en rigtig god kollega.

 

Mariam selv er meget beskeden. Hun ønsker ikke at tage hele æren.

    - Der er mange andre talenter i kommunen, der har hjertet med i deres arbejde, og som fortjener en hyldest og en tak for deres indsats, siger hun.

 

Mariam har syv andre gode kolleger i klippekortsordningen, der er fordelt på kommunens plejecentre og arbejder tæt sammen med personalet på plejecentrene.

 
Kontaktinformation

Formand for Social- og Sundhedsudvalget Mogens Christensen, mobil 40 16 41 96

Inge-Lise Brønserud, teamleder, Aktivitetsområdet, mobil 40 13 20 77