Nordfyns Kommune: Direktør Ejner Jensen fratræder

04.09.2019

Nordfyns Kommune og direktør for Børn og Unge Ejner Jensen er enige om at afslutte ansættelsesforholdet, da parterne ser forskelligt på den fremtidige udvikling af børne- og ungeområdet.

 
 

På den baggrund er der indgået en aftale om vilkår for fratrædelse. Aftalen blev behandlet på et ekstraordinært økonomiudvalgsmøde mandag den 2. september 2019 med indstilling til kommunalbestyrelsen om endelig godkendelse på kommunalbestyrelsesmødet torsdag den 26. september 2019.

 

Kommunaldirektør Morten V. Pedersen har overtaget det daglige direktøransvar inden for Børn og Unge samt den politiske betjening af fagudvalget Børne- og Ungeudvalget.

 

Da der er tale om en personalesag, er der ikke yderligere kommentarer til sagen fra kommunens side.

 
Kontaktinformation

Kommunaldirektør Morten V. Pedersen, tlf. 20 31 26 84