Nordfyns Kommune: Naturen er det nordfynske DNA

07.03.2019

Naturen er Nordfyns Kommunes stærkeste kort, når det gælder om at fastholde eksisterende borgere og tiltrække nye. Det var konklusionen på et borgermøde i Skamby i sidste uge, hvor borgere, politikere, foreninger og administrationen var samlet for at sætte ord på en kernefortælling om kommunen.

 
 

En til- og fraflytteranalyse, som blev fremlagt på samme møde, viser samme billede: Borgerne flytter til Nordfyn på grund af den dejlige natur, og når folk flytter ud af kommunen, er naturen også det, de savner aller mest.

 

"Friluftslivet og naturen er essensen af Nordfyns Kommune, og der er rigtig mange kræfter, der arbejder med at formidle udelivets og naturens mange muligheder her på Nordfyn. Det gælder ikke mindst vores mange frivillige, der typisk engagerer sig i at formidle naturen i det lokale område, hvor de bor", siger formand for Erhvervs-, Kultur- og Fritidsudvalget Mette Landtved-Holm.

 

Eksempler på det store frivillige engagement er Suzette Frydensberg og Ulla Rasmussen, der begge laver guidede ture til Æbelø, Svend Errebo, som har indrettet skolestuen på Gyldensteen Strand og selv påtager sig at vejlede i området. Lokalforeningerne af Dansk Ornitologisk Forening og Danmarks Naturfredningsforening arrangerer også talrige ture ud i den nordfynske natur. Det samme gælder de lokale spejderforeninger. Frivillig Bjarne Kim Pedersen er en kyndig formidler af naturen på Enebærodde. Endelig har et lokalt ægtepar på egen hånd taget initiativ til Fjordmarkens formidlingsrum om de inddæmmede arealer.

 

Udvalgsformand Mette Landved-Holm siger:

"Vores frivillige er en kæmpe styrke, også når det gælder natur- og friluftsvejledning. Derfor har de også en vigtig rolle i den natur- og friluftsstrategi, der er omdrejningspunktet. Vi er helt bevidste om, at vi ikke kan omsætte strategien til virkelighed uden vores borgere som ambassadører og medspillere, og det er en rolle, som de allerede påtager sig i stor stil i dag".

 

Også kommunens erhvervs- og turismeorganisation NEET arrangerer formidlingsture, både for borgere i kommunen og for turisterne.

 

Naturvejleder skal understøtte skolernes naturformidling

Kommunens naturvejledere bliver også vigtige brikker i fortællingen om Nordfyns Kommune som naturkommune. Nordfyns Kommune råder over to naturvejledere. Ud over en naturvejlederstilling, som slås op om kort tid, deler kommunen en naturvejleder med Kerteminde og Odense kommuner.  Denne naturvejleder står for at formidle den spændende natur omkring Odense Fjord og Naturskolen på Vigelsø.

 

Hovedopgaven for kommunens egen naturvejleder vil være at understøtte skoler og institutioner i deres arbejde med naturformidling. Naturvejlederen vil ikke selv skulle undervise, men understøtte lærere og pædagoger i deres undervisning.


"Der er rigtig mange engagerede kompetencer i og uden for den kommunale organisation, der arbejder med at omsætte Friluftsstrategien til noget, der giver værdi for vores borgere, gæster og turister - og gør os attraktive i et bosætningsperspektiv", siger chef for Plan og Kultur Åse Nielsen.

 
Kontaktinformation

Formand for Erhvervs-, Kultur- og Fritidsudvalget Mette Landtved-Holm, 61 19 15 27

Chef for Plan og Kultur Åse Nielsen, 21 52 36 83