Én stor misforståelse: Der ikke sagt nej til kalkanlæg

13.12.2019

Det er en stor misforståelse, at Teknik- og Miljøudvalget i Nordfyns Kommune skulle have afvist en ansøgning fra Bogense Vandværk om at etablere et afkalkningsanlæg. Beslutningen er, at der skal præsenteres dokumentation for anlægges effekt, ligesom mulige effekter for drikkevandskvaliteten skal afdækkes, før den endelige beslutning kan træffes.

 
 

Direktør for Teknik-, Erhverv og Kultur Henrik Boesen siger:

    - Beslutningen var ikke til at tage fejl af. Teknik- og Miljøudvalget har ikke sagt nej til anlægget. I administrationen arbejder videre med at skaffe flere oplysninger om mulige konsekvenser for vandkvaliteten, og Bogense Forsyningsselskab har allerede sendt mere dokumentation.
 
Anlægget, som ifølge producenten kan ændre krystalformen af kalken ved lavfrekvent lyd, skulle gøre det lettere at rengøre vådrum ude hos forbrugerne og øge levetiden på hårde hvidvarer. Dokumentationen har imidlertid været yderst mangelfuld, og senest har den pågældende leverandør fremsendt en liste med telefonnumre til personer, som administrationen selv kunne ringe til. Personerne var alene angivet med fornavne.
 
Udvalgsformand Anders Thingholm er forundret over den reaktion, som beslutningen har medført hos Bogense Forsyning og hos en række borgere.    

    - Det bør være i alles interesse, at der et minimum af dokumentation for effekten. Ingen kan være interesseret i at investere så mange penge i et anlæg, der i yderste konsekvens kan vise sig at være virkningsløst. For det andet handler det om vores vigtigste ressource, nemlig drikkevandet. Også her må alle være interesset i at vide, hvad konsekvensen for vandkvaliteten er. Derfor undrer den her konfrontation mellem vandværk og os som myndighed mig meget.

 

Vi skal ikke bare kritikløst følge trop

Heller ikke det forhold, at anlægget er installeret hos vandværker i andre kommuner taler ifølge udvalgsformanden entydigt for, at Nordfyn skal følge trop. Udvalgsformand Anders Thingholm siger:

    - Ifølge administrationens oplysninger er der også kommuner, som har givet afslag på sådanne ansøgninger, og der er vandværker, der slet ikke har søgt hos kommunen. Der er med andre ord ikke et entydigt billede af, om det her virker eller ej. Det er sådan set bare det, vi beder om.
 
Nordfyns Kommunes henviser i øvrigt til kommunens vandforsyningsplan, som blev godkendt den 28. marts 2019. 
    Anders Thingholm:  - Det er kun 9 måneder siden, planen blev godkendt, og jeg erindrer ikke nogen vandværker, som ønskede at etablere et kalkbehandlingsanlæg. Det er nok tiden til at alle vandværker får genbesøgt vandforsyningsplanen, så borgerne kan være sikre på, at det er drikkevandskvaliteten og forsyningssikkerheden, vi primært arbejder for.

 
Kontaktinformation

Formand for Teknik- og Miljøudvalget Anders Thingholm, mobil 21 15 3 082
Direktør Teknik- og Miljøudvalget Henrik Boesen, mobil 40 76 43 64