Nordfyns Kommune fortsætter modernisering af skoler og dagtilbud for 55 millioner kr.

11.12.2019

Siden 2013 har Nordfyns Kommune moderniseret sine skoler og dagtilbud for godt 121 millioner kr. Børne- og Ungeudvalget har nu lagt en plan, der skal fortsætte moderniseringen med investeringer for yderligere 55 millioner kr.

 
 

Over de næste fire år investerer Nordfyns Kommune 55 millioner kr. i renovering og modernisering af de fysiske rammer i kommunens skoler og dagtilbud. Investeringsplanen bygger oven på investeringer for cirka 120 millioner kr., der blev igangsat med en tilsvarende proces tilbage i 2013.

 

Af  budgetaftalen for 2020 og årene frem til 2023 fremgår det, at de 55 millioner kr. fordeles med henholdsvis 10 millioner kr. i 2020 og 15 millioner kr. i hvert af årene 2021, 2022 og 2023. Det er inden for den økonomi, som Børn- og Ungeudvalget skal planlægge næste moderniseringsbølge.

 

Formand for Børn- og Ungeudvalget Anja Lund siger:

    - Vi har under den tidligere investeringsplan gennemført et markant løft på alle vores skoler. Målet har været at få skolebygninger og yderområder til at spille sammen med god læring og trivsel i skolerne. Med den nye moderniseringsplan retter vi nu særligt fokus på vores dagtilbud.

 

Dagtilbudene må dog vente lidt, før moderniseringsbølgen rammer dem. I 2020 vil midlerne være øremærket til afslutte en række projekter, som har rod i den tidligere renoverings- og moderniseringsplan. Moderniseringerne i dagtilbudene afventer blandt andet de tilpasninger, som skal finde sted som følge af den analyse af det specialiserede social- og specialundervisningsområde, der blev gennemført med hjælp af KL's konsulentvirksomhed i foråret 2019. 

 

I moderniseringsplanen for 2020 vil følgende projekter blive prioriteret:

  • Færdiggørelse af ombygningen af Havrehedskolen
  • Renovering af taget på Søndersøskolen
  • Etablering af trafiksikkerhedstiltag omkring Søndersøskolen
  • Etablering af køkken på Heldagsskolen i 2020
 
Kontaktinformation

Formand for Børn- og Ungeudvalget Anja Lund, mobil 21 59 84 16
Skole- og dagtilbudschef Gitte Høj Nielsen, mobil 23 60 37 52