Hjælpemiddeldepotet i Nordfyns Kommune får ny adresse

12.08.2019

Et nyindrettet hjælpemiddeldepot bliver snart taget i brug. Tirsdag den 3. september kl. 14.00 bliver det nye depot på Materialegården indviet. Sted: Møllerled 60 i Bogense.​

 
 

Indtil fornyligt havde Nordfyns Kommunes hjælpemiddeldepot adresse i Søndersø. Fremover hedder adressen Møllerled 60 i Bogense, altså Materialegården. En eksisterende hal  på Materialegården er blevet istandsat og indrettet som et moderne hjælpemiddeldepot.

 

Den nye placering har blandt andet skabt plads til en stor kabinetvasker, hvor alle slags hjælpemidler kan blive rengjort efter fremtidens krav til hygiejne. Samtidig er depotet indrettet med fokus på medarbejdernes arbejdsmiljø, når de skal håndtere eksempelvis større hjælpemidler som kørestole og senge.

 

Kommunens Straks Service til hjælpemidler flytter også. Fremover  skal borgere altså henvende sig på Materialegården på Møllerled 60 i Bogense, når de skal have deres hjælpemidler udleveret. Der er samtidig etableret handicapvenlige møde- og kontorfaciliteter i tilknytning til hallen, hvor borgere kan modtages.

 

Alle er velkomne til indvielsen, hvor der vil være tale ved Mogens Christensen, formand for Socialudvalget og efterfølgende et mindre traktement.

 
Kontaktinformation

Formand for Socialudvalget Mogens Christensen, tlf. 40 16 41 96

Chef for Sundhed og Rehabilitering Judith Poulsen, tlf. 29 17 35 68