COVID-19: Forbud mod besøg på plejecentre

18.03.2020

Der er nu forbud mod besøgendes adgang til kommunale og private plejehjem, kommunale og private bosteder mv.

Fra og med i dag er der lukket for besøgendes adgang på:

  • Kommunale og private plejehjem 
  • Kommunale og private aflastningspladser 
  • Kommunale og private plejeboliger og andre boligformer med tilknyttet personale og fællesboligarealer herunder kommunale og private bosteder.

Det er nødvendigt for at forebygge eller inddæmme udbredelsen af coronavirus/COVID-19. 

Få undtagelser

Forbuddet omfatter ikke besøg i kritiske situationer fra en patients nære pårørende. Ved en kritisk situation forstås f.eks. et uopsætteligt besøg hos en kritisk syg eller døende person, eller forældres eller andre nære pårørendes besøg hos et mindreårigt barn eller lignende særligt tungtvejende grunde.

Yderligere

Styrelsen for Patientsikkerhed har bedt landets kommunalbestyrelser udstede forbuddet med øjeblikkelig virkning.

Da der er tale om en uopsættelig sag er forbuddet i Nordfyn udstedt af borgmesteren som Kommunalbestyrelsens formand på Kommunalbestyrelsens vegne.

Hjemlen findes i kommunestyrelseslovens § 31:

§ 31. Formanden kan på kommunalbestyrelsens vegne afgøre sager, som ikke tåler opsættelse eller ikke giver anledning til tvivl.

Stk. 2. Formanden orienterer senest på førstkommende ordinære møde, jf. § 8, stk. 1, kommunalbestyrelsen om afgørelser truffet i medfør af § 31, stk. 1.

Læs mere