Udbud af byggegrunde 2020

03.01.2020

Kommunens byggegrunde sendes hermed i udbud. Udbudsperioden løber fra den 6. januar 2020 til den 22. januar 2020.

Kommunalbestyrelsen fastholder i hovedtræk de lave grundpriser i Nordfyns Kommune. Fra den 1. juli 2020 er der besluttet en prisstigning på 15 % i udstykningerne på Mette Maries Vej i Otterup og Pilegårdsvænget i Søndersø.

Udbudsperioden løber fra den 6. januar 2020 til den 22. januar 2020.

I udbudsperioden er det udelukkende muligt at afgive købstilbud. Det er ikke muligt at købe eller reservere en byggegrund. Når udbudsperioden er slut, kan de grunde, der ikke er solgt, reserveres eller købes til minimum de udbudte priser.

Salgsmateriale

Hvis du vil læse salgsmaterialet, kan du se eller downloade det her (klik her) eller via nedenstående link:

https://www.nordfynskommune.dk/Borger/Bolig-og-byggeri/Byggegrunde-til-salg/Udbud-af-byggegrunde-2020

Du er også velkommen til at kontakte Strategi og Politik på telefon 64 82 81 87 eller pr. mail post@nordfynskommune.dk, hvis du vil have tilsendt materialet eller har spørgsmål.

Lovgrundlag

Salg af byggegrunde sker efter Indenrigsministeriets bekendtgørelse nr. 799 af 24. juni 2011 om offentligt udbud ved salg af kommunens faste ejendomme. Det fremgår blandt andet, at kommunen ikke er forpligtet til at sælge til den udbudte pris, som er minimums pris, og at kommunen kan forkaste alle indkomne tilbud.

Tilbudsgiver er ikke afskåret fra at afgive et højere tilbud end den fastsatte pris. Hvis der fremkommer et højre købstilbud end minimumsprisen, sælges grunden til højstbydende.

Købstilbud

Købstilbud skal være skriftlige og angive et fast beløb.

De angivne priser i salgsmaterialet er minimumspriser.

Tilbud med original underskrift skal sendes til Nordfyns Kommune via digital post på www.Borger.dk (CVR: 29188947) eller til post@nordfynskommune.dk. Alternativt kan du sende tilbuddet med posten til Nordfyns Kommune, Strategi og Politik, Østergade 23, 5400 Bogense.

Tilbuddet skal være os i hænde senest onsdag den 22. januar 2020.

Åbningen af tilbuddene er ikke offentlig.