Kom til Handicaprådets temaaften den 22. oktober 2019

11.10.2019

Hvordan er det at leve med udfordringer i hverdagen med funktionsnedsættelser?

Søren Holmgren, som er blind, kommer og giver et muntert indlæg om.

Derudover vil der være uddeling af den flotte Handicappris.

Aftenens program

  • 18.30 - 18.35 Velkomst ved Formand for Handicaprådet, Vibeke Rasmussen
  • 18.35 - 20.00 Søren Holmgren holder oplæg om
  • "Udfordringer i hverdagen med funktionsnedsættelser"
  • 20.00 - 20.30 Pause
  • 20.30 - 20.40 Uddeling af Handicapprisen
  • 20.40 - 20.45 Afslutning og afrunding ved næstformand Anne-Lise Sievers
Handicaprådet vil være vært med et lettere traktement. Alle er velkomne.

Tilmelding

Tilmelding til temaaftenen skal ske til Heidi Hjortebjerg på handicap@nordfynskommune.dk, senest d. 15. oktober 2019.

Det sker: Tirsdag d. 22. oktober kl. 18.30 - 20.45
på Tingstedet, Søndersø Rådhus, Vesterled 8, Søndersø.