Vil du være med til at dømme i straffesager ved domstolene?

28.01.2019

Grundlisteudvalget i Nordfyns Kommune opfordrer borgere mellem 18 og 75 år, med dansk statsborgerskab og adresse i kommunen, til at melde sig til hvervet som lægdommer. Typisk vil du komme til at fungere som domsmand eller nævning i straffesager ved by- og landsretten i Odense.

Nordfyns Kommune skal inden 1. april 2019 sammensætte en grundliste, gældende for årene 2020 – 2023, med mindst 99 mulige domsmænd og nævninge, som udvælges blandt kommunens borgere. Hvis du på nuværende tidspunkt står på grundlisten, og gerne vil fortsætte med dette fremover, opfordres du hermed til at ansøge igen.

I Nordfyns Kommune kan alle søge om at komme på listen, men det er Grundlisteudvalget, der afgør den endelige sammensætning af listen, så man kan ikke være sikker på at komme på listen, selv om man ansøger. Listen bliver sendt til Østre Landsret, som ved lodtrækning vælger det antal domsmænd og nævninge, som Retten i Odense skal bruge.

Nævninge og domsmænd kaldes under ét for lægdommere. Hvervet som lægdommer er et såkaldt borgerligt ombud, og de udtagne personer har derfor pligt til at virke som lægdommere.

De personer, der bliver udtaget, får direkte besked af Retten, herunder også om muligheden for undtagelsesvist at blive fritaget fra hvervet.

De fleste af personerne på grundlisten ender med at blive lægdommer, og deltager typisk i sager 4 gange om året. En sag varer normalt en halv eller en hel dag, og man aflønnes som lægdommer med et fast honorar.

Optagelseskrav

  • Du har valgret, dvs. du er fyldt 18 år
  • Du må ikke fylde 80 år inden udgangen af 2023
  • Du skal være dansk statsborger
  • Du skal bo i Nordfyns Kommune

Grundlisten skal indeholde et bredt sammensat udsnit af kommunens befolkning fordelt på f.eks. køn, alder, etnisk oprindelse, uddannelsesmæssig baggrund og beskæftigelsesmæssig status.

I Nordfyns Kommune er der særligt behov for personer under 30 år og personer med anden etnisk herkomst end dansk til grundlisten, hvorfor særligt disse persongrupper opfordres til at udfylde ansøgningsskema.

Ansøgning

Udfyld ansøgningsskemaet på kommunens hjemmeside for at komme i betragtning. Fristen for at udfylde skemaet er senest den 28. februar 2019.

Yderligere oplysninger

Nordfyns Kommune, Strategi og Politik på tlf. 64828008 eller e-mail post@nordfynskommune.dk.