Offentliggørelser

Høring inden VVM af udvidelse på Zastrov Bioenergi ApS

15.07.2020

Nordfyns Kommune ønsker idéer til miljøvurdering af udvidelse af Zastrow Bioenergi ApS

Forøgelse af vandmængde - Klintebjerg Vandværk

15.07.2020

Nordfyns Kommune meddeler hermed Klintebjerg Vandværk tilladelse til forøge indvindingen fra 40.000 m3/år til 53.000 m3/år.

Dispensation til oprensning af beskyttet sø

14.07.2020

Nordfyns Kommune meddeler dispensation fra Naturbeskyttelseslovens § 3 til oprensning af den § 3 beskyttede sø.

Landzonetilladelse - Holmevej 32, Søndersø

14.07.2020

Nordfyns Kommune har meddelt landzonetilladelse til opførelse af nyt enfamiliehus og garage

Ekspropriation til ombygning af krydset Odensevej/Assensvej, 5400 Bogense

10.07.2020

Nordfyns Kommune har besluttet at ombygge krydset Odensevej/Assensvej

Landzonetilladelse - Middelfartvej 28, Bogense

06.07.2020

Nordfyns Kommune har meddelt landzonetilladelse til opførelse af ny sognegård

Landzonetilladelse - Nyhave 9, Bogense

06.07.2020

Nordfyns Kommune har meddelt landzonetilladelse til opførelse af padeltennisbane

Miljøgodkendelse til Scandrums A/S, Snavevej 12, 5471 Søndersø

03.07.2020

Nordfyns Kommune har i dag meddelt miljøgodkendelse til Scandrums A/S, Snavevej 12, 5471 Søndersø

Høring af forslag til tillæg til Spildevandsplan 2020-1 Nyt boligområde ved Stenløkkevej, Otterup

01.07.2020

Kommunalbestyrelsen har d. 30. juni 2020 besluttet, at fremlægge ovennævnte planforslag i offentlig høring.

Tilladelse til at etablere og afprøve én boring – Søndersø Vandværk

01.07.2020

Nordfyns Kommune meddeler hermed Søndersø Vandværk tilladelse til at etablere og afprøve en boring på vandværkets grund ved Floravænget.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 

Kontakt

Strategi og Politik

Tlf.: 64 82 82 82
Send os en sikker besked

Åbnings- og telefontid

Mandag: 09.00 - 15.00
Tirsdag: 09.00 - 15.00
Onsdag: 09.00 - 15.00
Torsdag: 09.00 - 17.00
Fredag: 09.00 - 13.00