Offentliggørelser

Høring inden VVM af udvidelse på Lykkeslund Bioenergi ApS

15.07.2020

Nordfyns Kommune ønsker idéer til miljøvurdering af udvidelse af Lykkeslund Bioenergi ApS

Høring inden VVM af udvidelse på Zastrov Bioenergi ApS

15.07.2020

Nordfyns Kommune ønsker idéer til miljøvurdering af udvidelse af Zastrow Bioenergi ApS

Forøgelse af vandmængde - Klintebjerg Vandværk

15.07.2020

Nordfyns Kommune meddeler hermed Klintebjerg Vandværk tilladelse til forøge indvindingen fra 40.000 m3/år til 53.000 m3/år.

Dispensation til oprensning af beskyttet sø

14.07.2020

Nordfyns Kommune meddeler dispensation fra Naturbeskyttelseslovens § 3 til oprensning af den § 3 beskyttede sø.

Landzonetilladelse - Holmevej 32, Søndersø

14.07.2020

Nordfyns Kommune har meddelt landzonetilladelse til opførelse af nyt enfamiliehus og garage

Ekspropriation til ombygning af krydset Odensevej/Assensvej, 5400 Bogense

10.07.2020

Nordfyns Kommune har besluttet at ombygge krydset Odensevej/Assensvej

Landzonetilladelse - Middelfartvej 28, Bogense

06.07.2020

Nordfyns Kommune har meddelt landzonetilladelse til opførelse af ny sognegård

Landzonetilladelse - Nyhave 9, Bogense

06.07.2020

Nordfyns Kommune har meddelt landzonetilladelse til opførelse af padeltennisbane

Miljøgodkendelse til Scandrums A/S, Snavevej 12, 5471 Søndersø

03.07.2020

Nordfyns Kommune har i dag meddelt miljøgodkendelse til Scandrums A/S, Snavevej 12, 5471 Søndersø

Høring af forslag til tillæg til Spildevandsplan 2020-1 Nyt boligområde ved Stenløkkevej, Otterup

01.07.2020

Kommunalbestyrelsen har d. 30. juni 2020 besluttet, at fremlægge ovennævnte planforslag i offentlig høring.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 

Kontakt

Strategi og Politik

Tlf.: 64 82 82 82
Send os en sikker besked

Åbnings- og telefontid

Mandag: 09.00 - 15.00
Tirsdag: 09.00 - 15.00
Onsdag: 09.00 - 15.00
Torsdag: 09.00 - 17.00
Fredag: 09.00 - 13.00