Offentliggørelser

Forannoncering af revurdering af miljøgodkendelse på husdyrbruget Møllegyden 19, 5471 Søndersø

14.01.2021

Nordfyns Kommune har taget miljøgodkendelsen tilhørende IE-soholdet på Møllegyden 19, 5471 Søndersø op til revurdering.

Landzonetilladelse til etablering af sø på Langager 8, 5471 Søndersø

13.01.2021

Nordfyns Kommune giver hermed landzonetilladelse til at etablere en 600 m2 sø på matr. 12y Søndersø By, Søndersø tilhørende Langager 8.

Afgørelse om ikke VVM pligt for skovrejsning Skovby Nymark

13.01.2021

Nordfyns Kommune vurderer, at det anmeldte skovrejsningsprojekt ikke kræver en VVM-redegørelse.

Afgørelse om dispensation for afstandskrav til naboskel

13.01.2021

Nordfyns Kommune giver dispensation for afstandskrav til naboskel på Egensevej 25, 5450 Otterup

Afgørelse om ikke VVM-pligt Søndersø Rensningsanlæg

12.01.2021

Screeningsafgørelse efter miljøvurderingsloven §21 om at etablering af pyrolyseanlæg til spildevandsslam på Søndersø Renseanlæg ikke er omfattet af krav om miljøkonsekvensvurdering.

Landzonetilladelse til opførelse af maskinhal

11.01.2021

Der gives tilladelse til at opføre en maskinhal på 208 m2 på Rugårdsvej 720, 5462 Morud, matr. nr. 8a Langesø Hgd, Vigerslev

Landzonetilladelse til opførelse af ny antennemast på 36 m, Trøjborggyden 21, 5450 Otterup

05.01.2021

Nordfyns Kommune giver tilladelse til opførelse af en 36 m høj mobilantennemast på matr.nr. 8I, Skeby By, Skeby, beliggende Trøjborggyden 21, 5450 Otterup.

Høring af Kommuneplantillæg nr. 12 til Kommuneplan 2017, Lavbundsarealer

04.01.2021

Nordfyns Kommunalbestyrelse har den 17. december 2020 besluttet, at ovennævnte planforslag genfremlægges i offentlig høring.

Anmeldelse opfoerelse af plansilo Roerslevvej 44

18.12.2020

Anmeldelse af opførelse af overdækket plansilo på Roerslevvej 44, 5450 Otterup

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 

Kontakt

Strategi og Politik

Tlf.: 64 82 82 82
Send os en sikker besked

Åbnings- og telefontid

Mandag: 09.00 - 15.00
Tirsdag: 09.00 - 15.00
Onsdag: 09.00 - 15.00
Torsdag: 09.00 - 17.00
Fredag: 09.00 - 13.00