Offentliggørelser

Indvindingstilladelse af vand Krogsbølle

04.04.2019

Nordfyns Kommune meddeler tilladelse til midlertidig grundvandssænkning

Fornyelse af tilladelse til vandindvinding på matr. nr. 1a Langesø Hdg.

04.04.2019

Nordfyns Kommune meddeler: Fornyelse af tilladelse til vandindvinding på matr. nr. 1a Langesø Hdg., Vigerslev, Nordfyns Kommune

Landzonetilladelse til etablering af sø på mtr.nr. 2c, Bredbjerg By, Vigerslev

01.04.2019

Nordfyns Kommune meddeler hermed tilladelse til etablering af sø på matrikelnummer 2c, Bredbjerg By, Vigerslev

Nordfyns Kommunens Vandforsyningsplan 2019-2031 godkendt

01.04.2019

Kommunalbestyrelsen har den 28. marts 2019 endeligt vedtaget Nordfyns Kommunes Vandforsyningsplan 2019-2031

Høring af lokalplanforslag nr. 2019-4 Søndersø Bymidte

01.04.2019

Nordfyns Kommune har d. 28. marts 2019 vedtaget, at ovennævnte planforslag skal fremlægges i offentlig høring

Afgørelse om svineproduktion på Holmevej 102, 5471 Søndersø

28.03.2019

Nordfyns Kommune meddeler afgørelse om miljøtilladelse efter § 16 b til svineproduktionen på Holmevej 102, 5471 Søndersø

Tilladelse til etablering af sø på matr 4ab, Agernæs By

27.03.2019

Nordfyns Kommune meddeler hermed tilladelse til etablering af sø på matr. nr. 4ab, Agernæs By, Krogsbølle

Landzonetilladelse - Kosterslevvej 19, Søndersø

26.03.2019

Nordfyns Kommune har meddelt landzonetilladelse til opførelse af værksted/garage/bådhus

Høring af forslag til Tillæg nr. 1 til Lokalplan S1b-05

25.03.2019

Nordfyns Kommune har d. 25. marts 2019 vedtaget, at ovennævnte planforslag skal fremlægges i offentlig høring.

Høringsbrev vedr. vandløbsregulering - Norup Høje

21.03.2019

Projektet omhandler anlæggelse af grøft på en rørlagt strækning på ca. 400 meter der løber imellem de ovennævnte matrikler.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 

Kontakt

Strategi og Politik

Tlf.: 64 82 82 82
Send os en sikker besked

Åbnings- og telefontid

Mandag: 09.00 - 15.00
Tirsdag: 09.00 - 15.00
Onsdag: 09.00 - 15.00
Torsdag: 09.00 - 17.00
Fredag: 09.00 - 13.00