Dispensation til oprensning og udvidelse af § 3 beskyttet sø

12.10.2020

Nordfyns Kommune meddeler dispensation fra Naturbeskyttelseslovens § 3 til oprensning og udvidelse af den § 3 beskyttede sø på Matrikel nr. 48 Nørreby By, Klinte

Sted: Slettens Landevej 83, 5400 Bogense

Projekt: Oprensning og udvidelse af sø

Klagefrist: 9. november 2020