Tilladelse til etablering af sø – ændret anvendelse i landzone Huggetvej 37

14.05.2020

Nordfyns Kommune meddeler dispensation efter planlovens § 35 til etablering af en ca. 600 m2 sø på matr. nr. 90a Bogense Markjorder.

Adresse: Huggetvej 37, 5400 Bogense.

Projekt: Landzonetilladelse til etablering af en ca. 600 m2 sø

Klagefrist: 11. juni 2020.