Landzonetilladelse - Huggetvej 44, Bogense

09.06.2020

Nordfyns Kommune giver hermed landzonetilladelse til etablering af to paddeskrab på samlet 3.000 m² efter planlovens § 35 på matr. 31c Bogense Strand, Bogense Jorder tilhørende Huggetvej 44.

Adresse: Huggetvej 44, Bogense, matr. 31c Bogense Strand, Bogense Jorder.

Projekt: Landzonetilladelse til etablering af to paddeskrab på samlet 3.000 m2

Klagefrist: 7. juli 2020