Høring inden VVM af udvidelse på Zastrov Bioenergi ApS

15.07.2020

Nordfyns Kommune ønsker idéer til miljøvurdering af udvidelse af Zastrow Bioenergi ApS

Zastrow Bioenergi ApS, Langehede 71, 5471 Søndersø ønsker at udvide kapaciteten af biogasanlægget. 
I den forbindelse skal der også laves en lokalplan og et kommuneplantillæg til området. 

Når anlægget udvides er der pligt til miljøkonsekvensvurdering (tidligere VVM). 
Inden miljøvurderingen har alle mulighed for at komme med idéer til, hvilke emner rapporten skal indeholde. 
Det vedhæftede dokument er Nordfyns Kommunes oplæg til, hvad der skal ses på i rapporten.

Er der noget vi har glemt i vores oplæg?

Alle ideer, forslag og bemærkninger kan sendes til og med den 17. august 2020 
til Nordfyns kommune mærket ”Miljøvurdering af Zastrow Bioenergi ApS”
og med angivelse af journalnummer: S2020-4591på
teknisk@nordfynskommune.dk eller med post til:

Nordfyns Kommune
Østergade 23
5400 Bogense


Indkaldelse af ideer til afgrænsningsnotat


Kontakt

Natur og Miljø
Otterup Rådhus
Rådhuspladsen 2
5450 Otterup

Tlf.: 64 82 82 82
Send os en sikker besked

Åbnings- og telefontid

Mandag: 09.00 - 15.00
Tirsdag: 09.00 - 15.00
Onsdag: 09.00 - 15.00
Torsdag: 09.00 - 17.00
Fredag: 09.00 - 13.00