Miljøgodkendelse til autoophug på Snavevej 15, 5471 Søndersø

30.01.2020

Nordfyns kommune meddeler hermed Miljøgodkendelse og spildevandstilladelse til I Biler, Snavevej 15, 5471 Søndersø.

Adresse: I Biler, Snavevej 15, 5471 Søndersø.

Projekt: Miljøgodkendelse til at IBiler må foretage autoophugning og drive autoværksted på adressen Snavevej 15, 5471 Søndersø.

Godkendelsen er givet efter miljøbeskyttelseslovens § 33 (lovbekendtgørelse nr. 1218 af 25. november 2019)

Klagevejledning ses i afgørelsen. Klagefrist er 27. februar 2020.