2020

Landzonetilladelse - Strandvejen 240, Otterup

13.02.2020

Nordfyns Kommune har meddelt landzonetilladelse til udstykning af areal samt etablering af p-plads

Landzonetilladelse - Stenløkkevej 42, Otterup

12.02.2020

Nordfyns Kommune har meddelt landzonetilladelse til ændret anvendelse af areal og opførelse af hængekøjehotel

Landzonetilladelse - Kristianslundsvej 1, Bogense

11.02.2020

Nordfyns Kommune har meddelt landzonetilladelse til udstykning af bygningsparcel

Landzonetilladelse - Nyhave 9, Bogense

11.02.2020

Nordfyns Kommune har meddelt landzonetilladelse til opførelse af ny helårsbebyggelse

Miljøgodkendelse NGF Nature Energy

11.02.2020

Nordfyns kommune meddeler: Miljøgodkendelse til ændring af afkast fra opgraderingsanlæg på virksomheden, samt vilkår om indførelse af miljøledelsessystem på virksomheden.

Landzonetilladelse - Åbakkevej 8, 5462 Morud

07.02.2020

Nordfyns Kommune har meddelt landzonetilladelse til udstykning og etablering af regnvandsbassin

Landzonetilladelse - Nellerudgyden 14, Søndersø

06.02.2020

Nordfyns Kommune har meddelt landzonetilladelse til opførelse af ny helårsbolig, anneks og garage

Landzonetilladelse - Langehede 83, Søndersø

06.02.2020

Nordfyns Kommune har meddelt landzonetilladelse til opførelse af hal og carport

Fornyelse af vandindvindingstilladelse Jørgensøvej 64, 5450 Otterup

06.02.2020

Fornyelse af tilladelse til vandindvinding på matr. nr. 24a, Hasmark By, Norup, Nordfyns Kommune, beliggende Jørgensøvej 64, 5450 Otterup.

Fornyelse af tilladelse til vandindvinding på matr. nr. 26n, Hasmark By

06.02.2020

Fornyelse af tilladelse til vandindvinding på matr. nr. 26n, Hasmark By, Norup, Nordfyns Kommune

1 2 3 4