2020

Høring af Kommuneplantillæg nr. 10 og Lokalplanforslag 2019-16, Bogense Kyst

03.04.2020

Nordfyns Kommune fremlægger hermed forslag til Kommuneplantillæg nr. 10 og Lokalplan 2019-16, Bogense Kyst, i offentlig høring i 4 uger.

Dispensation til parkeringsanlæg ved Langesøhallen

02.04.2020

Nordfyns Kommune meddeler dispensation fra naturbeskyttelsesloven til parkeringsanlæg på matrikel nr. 2ad Langesø Hgd., Vigerslev.

Tilladelse til udvidelse af parkeringsanlæg ved Langesøhallen – ændret anvendelse i landzone

02.04.2020

Nordfyns Kommune meddeler dispensation efter planlovens § 35 til udvidelse af parkeringsanlægget på matriklerne 11b, 2ad og 7000b Langesø Hgd., Vigerslev.

Landzonetilladelse - Nymarksvej 9, Søndersø

31.03.2020

Nordfyns Kommune har meddelt landzonetilladelse til midlertidig opstilling af pavillon

Endelig vedtagelse af Lokalplan 2019-4, Søndersø Bymidte

30.03.2020

Nordfyns Kommunalbestyrelse har d. 26. marts 2020 vedtaget Lokalplan 2019-4, Søndersø Bymidte

Endelig vedtagelse af Lokalplan 2019-10, Nyt boligområde i Otterup

30.03.2020

Nordfyns Kommunalbestyrelse har d. 26. marts 2020 vedtaget Lokalplan 2019-10, Nyt boligområde i Otterup

Landzonetilladelse - Møllevej 54, Otterup

27.03.2020

Nordfyns Kommune har meddelt landzonetilladelse til opførelse af nyt enfamiliehus med garage

Endelig vedtagelse af Kommuneplantillæg nr. 11 og Lokalplan 2019-17, Boligomåde Bognæs

27.03.2020

Nordfyns Kommune har den 26. marts 2020 endelig vedtaget Kommuneplantillæg nr. 11 og Lokalplan 2019-17, 'Boligområde Bognæs'

Ansøgning om miljøgodkendelse Kosterslevvej 85

19.03.2020

Forannoncering af miljøgodkendelse efter § 16 a af svineproduktion – Kosterslevvej 85, 5471 Søndersø.

1 2 3 4 5 6 7