Nedklassificering af Hottemoserenden

25.09.2019

Odense og Nordfyns Kommuner træffer hermed afgørelse om nedklassificering af vandløbet Hottemoserenden fra offentligt til privat.

Adresse: Hottemoserenden

Projekt: Nedklassificering af vandløbet Hottemoserenden