Udbud af byggegrunde til Parcelhuse i nyt boligområde 'Mette Maries Vej' i Otterup

24.05.2019

Nordfyns Kommune udbyder 25 attraktive parcelhusgrunde i det nye boligområde ”Mette Maries Vej” ved Horsebækvej i Otterup.

Udbudsperioden løber fra den 27. maj til den 11. juni kl. 23:59. I denne periode er det udelukkende muligt at afgive købstilbud. Det er ikke muligt at købe eller reservere en byggegrund.

Grundstørrelserne varierer fra 908 m2 til 1.399 m2. Mindste pris er 340.473 kr. inkl. moms, tilslutningsafgifter til kloak, el, vand, fjernvarme og fiber. Tilslutninger er ført til stik ved skel.

Der skal dog bemærkes, at køber ud over købesummen selv skal afholde tilslutnings- og ledningsafgifter samt bidrag til samtlige forsyningsselskaber her i blandt el, kloak, vand, varme m.fl. Dette omfatter bl.a. arbejdet på egen grund, dvs. tilslutning fra skel til hus, mv.

Lokalplan 2016-11, Boligområde ved Stenløkkeparken er gældende for området. Lokalplanen har til formål at skabe mulighed for udstykning af parceller til åben-lav og tæt-lav bebyggelse samt at sikre en hensigtsmæssig disponering af området.

 

Salgsmateriale

Salgsmaterialet kan rekvireres hos Strategi og Politik i Bogense på telefon 64 82 81 87 eller her:

Salg af byggegrunde sker efter Indenrigsministeriets bekendtgørelse nr. 799 af 24. juni 2011 om offentligt udbud ved salg af kommunens faste ejendomme. Det fremgår blandt andet heraf, at kommunen ikke er forpligtet til at sælge til den udbudte pris, og at kommunen kan forkaste alle indkomne tilbud.

Tilbudsgiver er ikke afskåret fra at afgive et højere tilbud end den fastsatte pris. Hvis der fremkommer et højere købstilbud end den fastsatte pris, sælges grunden til højstbydende.

Købstilbud

Købstilbud skal være skriftlige og angive et fast beløb. Priserne er minimumspriser. Tilbud med original underskrift sendes til Nordfyns Kommune, Strategi og Politik, Østergade 23, 5400. Bogense eller til post@nordfynskommune.dk og skal være os i hænde senest tirsdag den 11. juni kl. 23:59.

Åbningen af tilbuddene er ikke offentlig.