Miljøgodkendelse og afgørelse om ikke miljøvurderingspligt

25.06.2019

Nordfyns Kommune meddeler: Miljøgodkendelse til ændringer af projekt for udvidelse af NGF Nature Energy Nordfyns biogasanlæg og afgørelse om at projektet ikke er omfattet af krav om miljøvurdering.

Adresse: Odensevej 158, 5400 Bogense samt 1 km af Bogensevej fra Biogasanlægget og sydpå.

Projekt: NGF Nature Energy Nordfyn A/S er i gang med en større udvidelse af biogasanlægget beliggende Odensevej 158, 5400 Bogense.

Udvidelsen er miljøkonsekvensvurderet og endelig godkendt 18. marts 2019.

I forbindelse med detailplanlægningen er der opstået behov for nogle ændringer til projektet. Der er derfor søgt om miljøgodkendelse og miljøscreeningsafgørelse af dette.

Der søges om følgende ændringer og udvidelser:

  • 2 stk. 150 m3 modtagetanke til ikke afgasset biomasse.
  • BMR station til afsætning af den ekstra mængde bionaturgas,
  • samt ekstra ledning på ca. 1 km, til transport af bionaturgassen fra biogasanlægget.
  • Udskiftning af eksisterende svovlrenser til ny type svovlrenser.

Miljøgodkendelsen kan hentes her

Afgørelse om at projektet ikke er omfattet af krav om miljøvurdering kan hentes her.

Klagevejledning fremgår af afgørelserne.

Klagefristen for begge afgørelser er 23. juli 2019.