Høring: Revidering af Indsatsplan for Bekæmpelse af Kæmpebjørneklo i Nordfyns Kommune

18.02.2019

Nordfyns Kommune sender forslag til revideret indsatsplan for Bekæmpelse af Kæmpebjørneklo i Nordfyns Kommune i offentlig høring jf. § 3 i Bekendtgørelse om bekæmpelse af kæmpebjørneklo.

Den reviderede indsatsplan kan læses her.

Eventuelle indsigelser sendes til teknisk@nordfynskommune.dk.

Fristen for at fremsætte indsigelser er d. 17. april 2019.

Dette dokument opfylder desværre ikke kravene til tilgængelighed iht. Europa-Parlamentets og Rådets direktiv (EU) 2016/2102 af 26. oktober 2016. Har du behov for at få læst dokumentet højt, så kontakt teknisk@nordfynskommune.dk .