Afgørelse om svineproduktion på Bogmose 32 5400 Bogense

18.02.2019

Nordfyns Kommune meddeler afgørelse om miljøgodkendelse efter § 16 a til svineproduktion på Bogmose 32, 5400 Bogense

Adresse: Bogmose 32, 5400 Bogense.

Resumé: Der er givet godkendelse efter Husdyrbrugloven til at anvende hele det eksisterende staldanlægs bruttoareal på 2.162 m2 til produktionsareal. 2.092 m2 er godkendt til produktion af smågrise og slagtesvin på delvis fast gulv. 70 m2 er godkendt til slagtesvin på dybstrøelse.

Klagefristen udløber den 18. marts 2019.

Dette dokument opfylder desværre ikke kravene til tilgængelighed iht. Europa-Parlamentets og Rådets direktiv (EU) 2016/2102 af 26. oktober 2016. Har du behov for at få læst dokumentet højt, så kontakt teknisk@nordfynskommune.dk .