Afgørelse om svineproduktion på Lødekæret 18, 5450 Otterup

01.02.2019

Nordfyns Kommune meddeler afgørelse om miljøtilladelse efter § 16 b til svineproduktion på Lødekæret 18, 5450 Otterup

Adresse: Lødekæret 18, 5450 Otterup

Resumé: Der er givet tilladelse efter Husdyrbrugloven til at anvende den eksisterende staldbygnings bruttoareal på 1.505 m2 til produktionsareal til produktion af smågrise på delvis fast gulv.

Klagefristen udløber den 1. marts 2019.

Dette dokument opfylder desværre ikke kravene til tilgængelighed iht. Europa-Parlamentets og Rådets direktiv (EU) 2016/2102 af 26. oktober 2016. Har du behov for at få læst dokumentet højt, så kontakt teknisk@nordfynskommune.dk .