Tilladelse til etablering af en sø samt terrænregulering

20.12.2019

Nordfyns Kommune meddeler hemed tilladelse efter planlovens §35 til etablering af en 4300-4500 m2 sø samt terrænregulering på matr. nr. 5h Væde By, Veflinge.

Adresse: Vædehave 20, 5492 Vissenbjerg

Projekt: Etablering af en 4300-4500 m2 sø samt terrænregulering

Klagefrist: 20. januar 2020