Vandløbsgodkendelse til åbning af rørlagt strækning ved Norup Høje i Otterup

01.05.2019

Nordfyns Kommune meddeler tilladelse til regulering af rørlagt grøft på matriklerne 4g, Emmelev By, Hjadstrup og 3r, Norup By, Norup.

Adresse: Matriklerne 4g, Emmelev By, Hjadstrup og 3r, Norup By, Norup.

Projekt: Åbning af rørlagt strækning som findes mellem de pågældende matrikler.

Du kan her læse

Klagefrist inden 30. maj 2019.

Dette dokument opfylder desværre ikke kravene til tilgængelighed iht. Europa-Parlamentets og Rådets direktiv (EU) 2016/2102 af 26. oktober 2016. Har du behov for at få læst dokumentet højt, så kontakt teknisk@nordfynskommune.dk