Tilladelse til vandindvinding matr. 6a V. Egense By

26.11.2018

Nordfyns kommune meddeler: Endelig tilladelse til vandindvinding på matr. nr. 6a V. Egense By, Grindløse, 5400 Bogense, Nordfyns Kommune.

Adresse: Matr. nr. 6a V. Egense By, Grindløse, 5400 Bogense.

Projekt: Endelig tilladelse til vanding af gartneriafgrøder.

Klagefrist: udløber 4 uger efter, at afgørelsen er meddelt. Er afgørelsen offentligt bekendtgjort, regnes klagefristen dog altid fra bekendtgørelsen.

Dette dokument opfylder desværre ikke kravene til tilgængelighed iht. Europa-Parlamentets og Rådets direktiv (EU) 2016/2102 af 26. oktober 2016. Har du behov for at få læst dokumentet højt, så kontakt teknisk@nordfynskommune.dk .