§ 12 miljøgodkendelse af svineproduktion på Moderupvej 18, 5471 Søndersø

08.11.2018

Nordfyns Kommune meddeler § 12 miljøgodkendelse af svineproduktion på Moderupvej 18, 5471 Søndersø

Adresse: Moderupvej 18, 5471 Søndersø

Projekt: Der gives lov til at udvide svineproduktionen fra 600 årssøer til 800 årssøer og 400 polte fra 90-110 kg. Der gives tilladelse til at bygge en ny drægtighedsstald på 25 x 51 m i tilknytning til det eksisterende staldanlæg.

Klagefristen udløber den 6. december 2018.

Dette dokument opfylder desværre ikke kravene til tilgængelighed iht. Europa-Parlamentets og Rådets direktiv (EU) 2016/2102 af 26. oktober 2016. Har du behov for at få læst dokumentet højt, så kontakt teknisk@nordfynskommune.dk .