Høring om medbenyttelse af dræn ved Tørresø Strand

14.11.2018

Nordfyns Kommune sender hermed ønske om medbenyttelse af drænsystem ved Tørresø Strand i høring

Adresse: Matriklerne 8a og 8x, Tørresø By, Krogsbølle

Projekt: Høring: Nyt dræn ønskes etableret på matriklerne 8a og 8x, Tørresø By, Krogsbølle

Eventuelle bemærkninger eller indsigelser skal skriftligt være Nordfyns Kommune i hænde senest den 12. december 2018 og kan sendes til Teknik og Miljø, Rådhuspladsen 2, 5450 Otterup eller på e-mail til teknisk@nordfynskommune.dk

Dette dokument opfylder desværre ikke kravene til tilgængelighed iht. Europa-Parlamentets og Rådets direktiv (EU) 2016/2102 af 26. oktober 2016. Har du behov for at få læst dokumentet højt, så kontakt teknisk@nordfynskommune.dk .