Tilladelse efter § 16 b til svineproduktionen på Holmevej 102, 5471 Søndersø

13.03.2018

Nordfyns Kommune meddeler afgørelse: Tilladelse efter § 16 b til svineproduktionen på Holmevej 102, 5471 Søndersø

Adresse: Holmevej 102, 5471 Søndersø

Resumé: Det eksisterende produktionsareal godkendes efter den nye Husdyrbruglovs § 16 b.

Klagefristen udløber den 10. april 2018