Tilladelse til at etablere en sø på Orelundvej 3, 5400 Bogense

16.05.2018

Nordfyns Kommune meddeler hermed tilladelse efter planlovens § 35 (ændret anvendelse i landzone) til at etablere en sø på mellem 800-1000 m2 på matr. nr. 2 Oregård Hgd., Ore.

Adresse: Orelundvej 3, 5400 Bogense

Projekt: Etablering af sø

Klagefrist: 14. juni 2018.