Vandløbsrestaurering af Stenbækken

06.06.2018

Vandløbsgodkendelse og dispensation efter naturbeskyttelsesloven til at fjerne to fysiske spærringer i Stenbækken.

Nordfyns Kommune gennemfører vandplansindsats i Stenbæk/Skelbæk-systemet. Indsatsen gennemføres efter aftale med lodsejerne.

Du kan læse mere om projektet her.

Klagefrist: 4. juli 2018