Udledningstilladelse Veflinge Vandvaerk

11.01.2018

Nordfyns Kommune meddeler: Udledningstilladelse af grundvand fra boring DGU 136.1065, Veflinge Vandværk

Adresse: Veflinge Vandværk, DGU 136.1065

Projekt: Tilladelse til at udlede vand fra DGU 136.1065 til diffus nedsivning i skovområde 280 meter vest for boringen.

Klagerfrist: 8. februar 2018