Vandindvindingstilladelse Matr. 4h Harritslev By

16.02.2018

Fornyelse af tilladelse til vandindvindingstilladelse på matr. nr. 4h Harritslev By, Skovby, Nordfyns Kommune

Adresse: Matr. nr. 4h Harritslev By, Skovby, Nordfyns Kommune

Projekt: Fornyelse af  vandindvindingstilladelse til vanding af gartneriafgrøder.

Klagefrist: 16. marts 2018