Kommuneplan

Kommuneplanen er et af grundlagene, som sikrer vækst og udvikling af Nordfyns Kommune. Planen viser, hvordan kommunen skal udvikle sig frem til 2029, og vi har store visioner for vores kommune.

Kommuneplan 2017-2029 er den tredje kommuneplan siden Nordfyns Kommune blev dannet for mere end 10 år siden.Kommuneplanens hovedstruktur opdeles i fem overordnede temaer:


- Bosætning
- Erhverv og Turisme
- Klima og Natur
- Infrastruktur
- Teknisk Anlæg 

Her kan du læse hele Nordfyns Kommunes gældende Kommuneplan 2017-2029.

Hvem gælder kommuneplanen for?

Kommuneplanen er udelukkende bindende for Kommunalbestyrelsen i deres arbejde med kommunens fysiske planlægning. Gennem rammerne og retningslinjerne danner kommuneplanen grundlaget for hvilke tilladelser, dispensationer og afslag, der kan gives, når der opstår ønske om ny anvendelse eller en bestemt aktivitet i et område. Kommuneplanens mere detaljerede gennemførelse sikres ved udarbejdelse af lokalplaner. Kommuneplanen er derfor ikke umiddelbart bindende for ejere og brugere af ejendomme. Den regulerer kun den fremtidige arealanvendelse og indebærer derfor ingen handlepligt for borgerne i forhold til eksisterende lovlig anvendelse af en ejendom. 

Læs mere

Alle gældende kommune- og lokalplaner for hele landet findes på den landsdækkende planportal Plandata.dk.
Læs desuden mere om planlægning og det danske plansystem på Erhvervsstyrelsens Hjemmeside.

Siden blev sidst opdateret 12.04.2021 af indholdsansvarlig MLH

Kontakt

Plan og Kultur
Otterup Rådhus
Rådhuspladsen 2
5450 Otterup

Tlf.: 64 82 82 82
Send os en sikker besked

Åbnings- og telefontid

Mandag: 09.00 - 15.00
Tirsdag: 09.00 - 15.00
Onsdag: 09.00 - 15.00
Torsdag: 09.00 - 17.00
Fredag: 09.00 - 13.00