Information om Covid-19

Kære Borger

Her finder du løbende information, om de tiltag og indsatser, Nordfyns Kommune har sat i værk for at håndtere Covid-19.

Du finder desuden løbende information her:

 • Nordfyns Kommunes Nyheder (link åbner hjemmesiden) 
 • Nordfyns Kommunes Facebookside (link åbner facebook)

Vaccination mod Covid-19

Restvaccine: Sådan tilmelder du dig ”akutlisten”

Region Syddanmark har besluttet at organisere vaccinationsindsatsen i en række lokale vaccinationsklinikker i kommunerne. I Nordfyns Kommune er der mulighed for at bestille en tid til at blive vaccineret i Søndersø Hallerne.

På de dage, hvor den lokale pop up vaccinationsklinik er åben i Søndersø Hallen (den 14. april, 21. april og 28. april), har du mulighed for at tilmelde dig en akutliste, så du kan blive tilkaldt til klinikken med meget kort varsel, hvis der bliver vaccineportioner til overs.

For at komme på akutlisten skal du opfylde alle nedenstående kriterier:
 • Du skal være fyldt 60 år eller have modtaget en invitation til vaccination fra Sundhedsstyrelsen.
 • Du må ikke være påbegyndt vaccination et andet sted. Det vil sige, at du IKKE har fået det 1. stik.
 • Du skal kunne være ved vaccinationsstedet inden for 30 minutter fra, at du modtager telefonopkaldet. I de fleste tilfælde vil vi ringe om eftermiddagen og tidlig aften.
Alle tilmeldingerne bliver slettet, når vaccinationsdagen er omme. Det gør vi for at sikre, at vi altid arbejder efter en opdateret liste. Derfor skal du tilmelde dig igen, så længe du ønsker at stå på listen.

Tilmeld dig akutlisten 

___________________________________________

Vaccination, bestilling af vaccination og bestilling af transport

Hvornår skal jeg vaccineres?

Sundhedsstyrelsen har på baggrund af viden om Covid-19, dens indvirkning på forskellige målgrupper og den belastning et smitteudbrud har på samfundet, udformet en vaccinationskalender, som illustrerer, hvornår du kan forvente at få tilbud om vaccination. Alle borgere over 16 år i Danmark er indplaceret i en prioriteret rækkefølge fra 1-12 i denne vaccinationskalender. Kommunen har ingen indflydelse på denne rækkefølge.


Vaccinationskalenderen finder du på Sundhedsstyrelsens hjemmeside 


Hvorfor har jeg ikke fået brev om vaccination?

Hold øje med din e-boks eller din postkasse, alt afhængig af om du modtager brev fra det offentlige digitalt via e-boks eller er fritaget og dermed får fysisk post. Hvis du hverken har modtaget noget i e-boks eller med posten, så betragtes du af Statens Serum Institut og Sundhedsstyrelsen ikke i målgruppen for vaccination lige nu.


Hvordan booker jeg tid til vaccination?

Vi beder dig læse brevet fra Sundhedsstyrelsen grundigt igennem for den vejledningen, som står heri. Her vil du enten blive oplyst om, at du skal bestille tid til vaccination ved at ringe til Region Syddanmark eller via et hjemmeside link. Hvis du er fritaget for post i e-boks fra det offentlige, men stadig har et Nem-ID, så skal du booke tid til vaccine via hjemmesiden www.vacciner.dk

Der kan forekomme ventetider til at bestille tid til vaccination. Der kan sagtens være uger, hvor der ingen ledige tider er. Du mister ikke din ret til vaccination. Du skal blot være tålmodig og prøve igen på et andet tidspunkt. Regionen tilbyder hele tiden nye tider i takt med at vaccine kommer til landet. Hvis du fortsat ikke kan finde ud af at booke tid til vaccination, så bed evt. dit netværk om hjælp. Hvis du ikke har pårørende eller netværk til at hjælpe dig med booking, så ring til os på tlf. 64 82 86 80 eller 64 82 82 82, så vil vi hjælpe dig.


Jeg mangler transport til vaccinationscentret, hvad gør jeg?

Hvis du ikke selv har kørekort, mulighed for at låne en andens bil eller få hjælp til kørsel af en i dit netværk, så kan du booke kommunal kørsel med Flextrafik på tlf. 63 11 22 55.
Ved bestilling af transport skal du oplyse, at det er vaccinekørsel, hvilket gør transporten gratis. Flexkørsel til vaccine kan kun benyttes fra din hjemmeadresse til vaccinationscenter og retur og du skal være klar 1 time før at du skal være på vaccinationscentret. Det er både muligt at bestille vogn i flextrafik med plads til rollator, kørestol eller lav indstigning.
Du kan også få hjælp til ind- og udstigning og hjælp til at komme hen til døren af chaufføren. Du har også mulighed for at bestille plads til en ledsager. Dit konkrete behov skal blot oplyses ved bestilling af transport.


Jeg har brug for ledsagelse til vaccination

Røde Kors stiller frivillige ledsagere til rådighed, hvis du har brug for ledsagelse til vaccination. Ring til 3529 9660 alle hverdage mellem kl. 10-14 eller tilmeld dig på www.rødekors.dk/parat. Du bør som udgangspunkt kun medbringe ledsagelse eller pårørende, hvis det er nødvendigt. Bed evt. pårørende eller ledsager vente i bilen eller udenfor.


Jeg har brug for liggetransport for at komme til vaccination

Hvis brug af flextrafik, kørsel af en pårørende, eller andre private tilbud om kørsel ikke er mulig for dig ift. til transport til vaccination, og liggetransport er den eneste mulighed, så er dette ikke noget kommunen eller regionen kan hjælpe dig med på nuværende tidspunkt. Borgere, som har brug for liggetransport, bliver ikke kørt ind til Odense, men vil, når det er muligt, få tilbudt en vaccine, som kan transporteres ud til dem.


Hvad skal jeg gøre, når jeg ankommer til vaccinationscentret?

Du bør komme på det aftalte tidspunkt med vaccinationscentret eller så tæt på din bestilte tid, så du ikke opholder dig unødigt på vaccinationscentret. Efter vaccinationen vil du blive bedt om at vente i 20 minutter siddende i et afmærket observationsområde, så man kan observere evt. bivirkninger. Derudover skal du blot følge de anvisninger, som personalet giver dig på stedet.


Kan jeg blive vaccineret i Nordfyns Kommune i stedet for Odense?

Fra uge 15 starter et lokalt vaccinationscenter op i Søndersø Hallerne. Det vil fremadrettet være muligt at bestille vaccination på det lokale center. Når du har fået invitation til vaccination i e-boks, kan du booke tid på coronavaccine.dk. 

Det er Sundhedsstyrelsen og Regionen der har afgjort og afgør, hvor og hvordan vaccinationen vil ske. Kommunerne er uden yderligere indflydelse herpå. 


________________________________________


Region Syddanmark ruller vaccinationsplanen ud i to primære faser


Fase 1: Januar til og med februar 2021: De ældste og mest sårbare grupper. Det vil sige borgere på plejehjem, ældre over 65, der får hjælp i hjemmet, borgere over 85 år, borgere mellem 80-85 år samt udvalgte patienter med særligt øget risiko for alvorligt forløb, hvis de får corona og udvalgte pårørende.

Frontpersonale i sundheds- og ældresektoren vaccines sideløbende fra januar til slut april.

Fase 2: Marts til juni 2021: Borgere mellem 65-79 år, borgere under 65 år med øget risiko for alvorligt sygdomsforløb med COVID-19 og til sidst den øvrige befolkning over 16 år.

Personale med samfundskritiske funktioner vaccineres fra april til og med maj 2021.

Region Syddanmarks vaccinationstilbud vil i hovedtræk bestå af fem elementer:

 • Syv faste vaccinationscentre
 • Udkørende enheder
 • Midlertidige vaccinationsklinikker til borgere med transportudfordringer
 • Pop-up-vaccinationsklinikker i regionens 22 kommuner og
 • Lokale vaccinationstilbud i samarbejde med praktiserende læger eller private aktører.

Region Syddanmarks faste vaccinationscentre:

 • Odense (åbnet 5. januar 2021)
 • Svendborg (åbnet 5. januar 2021)
 • Aabenraa (åbnet 5. januar 2021)
 • Esbjerg (åbnet 5. januar 2021)
 • Vejle (åbnet 14. januar 2021)
 • Sønderborg (åbnet 15. januar 2021)
 • Kolding (åbner 16. januar 2021)

Borgere vil automatisk modtage invitation til vaccination i deres digitale postkasse eller via fysisk brev, hvis de ikke har en digital postkasse. Når de har modtaget en invitation, kan de booke tid til vaccination på vacciner.dk.

Test for borgere og virksomheder

Her kan du blive testet i Nordfyns Kommune:

1. Hurtigtest - nu også for børn fra 6 år (podning i næsen)

Bemærk: Carelink er fra mandag d. 1. marts gået over til den mere behagelige hurtigtest, hvor der bruges en markant kortere vatpind. Den nye type vatpind kommer ikke tilnærmelsesvis så langt op i næsen som den tidligere. De, der har prøvet testen, fortæller, at det føles lidt som at pille sig i næsen, og at testen slet ikke er forbundet med ubehag.


Mandag 
Sted: Bogense Hallerne og Otterup Idrætscenter - kl. 8.30-20.00


Tirsdag
Sted: Søndersø Hallerne - kl. 8.30-20.00
Sted: Langesø Hallen - kl. 8.30-20.00


Onsdag 

Sted: Bogense Hallerne og Otterup Idrætscenter - kl. 8.30-20.00


Torsdag 

Sted: Søndersø Hallerne - kl. 8.30-20.00
Sted: Langesø Hallen - kl. 8.30-19.00


Fredag 

Sted: Bogense Hallerne og Otterup Idrætscenter - kl. 8.30-19.00


Lørdag
Sted: Bogense Hallerne og Otterup Idrætscenter - kl. 9.00-19.00
Sted: Søndersø Hallerne - kl. 9.00-20.00


Søndag
Sted: Langesø Hallen - kl. 9.00-19.00
Sted: Søndersø Hallerne - kl. 9.00-20.00


Tidsbestilling er ikke nødvendig. Du skal blot huske dit sundhedskort og sørge for at bruge mundbind i testområdet. Alle borgere over 6 år kan få en hurtigtest. Børn under 15 år skal være i følgeskab med en forælder eller værge og mindre børn skal kunne lade sig teste frivilligt.2. PCR-test (podning i halsen)


Hver fredag kl. 8.30-17.30
Sted: Søndersø Hallerne 


Hver tirsdag kl. 8.30-17.30 
Sted: Bogense Hallerne Tidsbestilling er ikke nødvendig, så der kan opstå kø. Du skal blot huske dit sundhedskort og sørge for at bruge mundbind i testområdet. Alle borgere over 5 år kan få en PCR-test. Børn under 15 år skal være i følgeskab med en forælder eller værge.3. Test i et almindeligt testcenter


Vær opmærksom på, at du altid kan booke en tid i et almindeligt testcenter. For nogle af vores borgere kan det være en god idé at booke en tid på et testcenter i en af vores nabokommuner. Afhængigt af, hvor man bor, kan der være transporttid at spare, og køen kan være kortere. Tider kan bookes på www.coronaprover.dk.


(Opdateret 4. maj 2021)


Selvisolationspladser

Nordfyns Kommune har nogle lejligheder ved Fredensbo i Særslev, som kan benyttes til selvisolation.

Hvem: 

Målgruppen for isolationstilbuddet er borgere smittet med Covid-19:

 1. Som ikke er i stand til eller har mulighed for at selvisolere sig tilstrækkeligt i eget hjem til at hindre spredning af covid-19, herunder borgere, som deler husstand med mange på et lille areal og/eller uden optimal rumadskillelse,
 2. Der deler husstand med en eller flere, som har vanskeligt ved at samarbejde med den smittede om at følge myndighedernes anbefalinger om isolation i hjemmet, f.eks. på grund af sociale problemer eller kognitiv funktionsnedsættelse, hvorfor risiko for smitte øges.
 3. Der deler husstand med en eller flere personer i risikogruppe, der er defineret af Sundhedsstyrelsens oversigt over risikogrupper, som det er vanskeligt at sikre hensigtsmæssig isolation fra.
 4. Som er selvhjulpne
 5. Børn og unge under 18 år kan kun visiteres til ophold på isolationsfaciliteter ifølge med en voksen fra samme husstand.
 6. Personer, som har midlertidigt ophold i Danmark (herunder turister)

Kontakt:

Kontakt isolationsvagten på tlf. 23 34 62 54 alle ugens dage mellem kl. 8-22.

(Opdateret 1. februar 2021)

Coronapas

Få et printet coronapas


Sundhedsministeriet har indført en telefonløsning, hvor du som færdigvaccineret kan ringe ind til Sundhed.dk og bestille et printet vaccinationspas, hvis du har behov for det. Du skal ringe til supporten på tlf. 4422 7774 og opgive dit CPR-nummer. Du vil herefter modtage vaccinationspasset med posten inden for et par dage.


Den nye telefonbestillingsløsning er ikke forbeholdt ikke-digitale borgere, men giver mulighed for, at alle færdigvaccinerede kan få tilsendt et fysisk vaccinationspas, hvis de ønsker det. Myndighederne opfordrer dog fortsat til, at så mange som muligt bruger de digitale løsninger eller printer selv via sundhed.dk.________________________________________________

 

Der findes to typer coronapas

 • Coronapas for Covid-19-vaccination, der viser, om du er færdigvaccineret.
 • Coronapas for Covid-19-test, der dokumenterer, at du er testet negativ indenfor 72 timer.
På nuværende tidspunkt kan du ikke få et coronapas der bekræfter, at du har haft Covid-19, men du kan i stedet tage en udskrift med af dit positive prøvesvar under "Se dit Covid-19-prøvesvar".

Har du ikke NemID?

Færdigvaccinerede borgere, der er fritaget fra digital post, får tilsendt vaccinationsdokumentation direkte via fysisk post. Fra den 9. april vil borgere, der allerede er færdigvaccineret modtage passet, og det vil løbende blive sendt ud til ikke-digitale borgere i takt med, at de færdigvaccineres. Desuden bliver der etableret en telefonservice, hvor alle færdigvaccinerede borgere kan få mulighed for at bestille et printet coronapas.

Sådan bruger du coronapas

Der hvor der er krav om coronapas, skal du vise dokumentation for vaccination, test eller tidligere smitte. "MinSundhed" fungerer som midlertidigt coronapas. Ultimo maj forventes en mere avanceret og brugervenlig version at være klar. Du kan læse mere om, hvordan du bruger coronapas på Sundhedsstyrelsens hjemmeside (sådan bruger du coronapas).

Bibliotek og Borgerservice i Nordfyns Kommune tilbyder desuden hjælp til at få printet coronapas til de borgere, der har NemID. Det er nødvendigt, at du booker tid til at få printet coronapas. Det kan du gøre på Bibliotek og Borgersevices hjemmeside.

Sundhed.dk opdaterer løbende om mulighederne for at få coronapas uden NemID, og du opfordres til at følge med på Sundhedsstyrelsens hjemmeside

Har du yderligere spørgsmål, kan du kontakte myndighedernes fælles coronahotline på tlf. 70200233, der er åben alle dage fra 6-24.


(Opdateret 19. april 2021)

Plejecentre

Der er p.t. ingen restriktioner for besøg på plejecentrene i Nordfyns Kommune


Anbefalinger

Skal du besøge en beboer på et plejecentre, beder vi dig være opmærksom på følgende:


 • Du bør ikke besøge dine pårørende, hvis du har symptomer på luftvejssygdom, herunder hoste, forkølelse eller andre symptomer, der kan give mistanke om Covid-19.
 • Hvis du har haft symptomer på luftvejssygdom, bør du være symptomfri 48 timer, før du aflægger besøg.
 • Vask dine hænder med vand og sæbe eller sprit dem af ved ankomst og efter besøg.
 • Host og nys i dit ærme.
 • Vi opfordrer til, at du fortsat bruger beboers terrassedør som ind- og udgang, så vi undgår, at for mange samles i fællesarealerne.
 • Rør venligst ved så få fælles kontaktpunkter som muligt. Det gælder både på fællesarealer og i beboers lejlighed.
 • Pga. forsamlingsforbuddet bør besøg foregå i beboers egen lejlighed.
 • Undgå at skabe situationer, hvor I deler fælles kontaktpunkter f.eks. kaffekander, krus, fjernbetjening. Sørg så vidt muligt for, at det er den samme person som rører ved genstanden.
 • Undgå håndtryk og kram, eller gør dem så kortvarige som muligt. Umiddelbart efter fysisk kontakt bør begge parter spritte hænder af.
 • Hold god håndhygiejne under dit besøg med hyppig afspritning eller håndvask med sæbe.
 • Vi anbefaler fortsat, at du holder to meters afstand ved besøg. Benytter du mundbind, kan I sidde tættere.
 • Sørg for god udluftning under besøget

Følgende lovkrav gælder også for plejecentre


 • Da fællesarealerne betegnes som et offentligt areal, skal du bære mundbind her. Du kan tage mundbind af i beboers lejlighed.
 • Forsamlingsforbuddet på maks. 5 personer gælder fortsat, uanset om man opholder sig i fællesarealerne eller beboers lejlighed.

(Opdateret 23. februar 2021)

Skole og dagtilbud

Forældrebrev til skoler (udsendt 5. maj 2021)


Kære forældre til børn i de nordfynske skoler

På baggrund af den nyeste politiske aftale er det med stor glæde, at vi kan byde alle elever i Nordfyns Kommune velkommen tilbage i skole på alle klassetrin fra torsdag den 6. maj 2021.

Skolerne arbejder lige nu på højtryk for at tilrettelægge genåbningen bedst muligt- og selvfølgelig i overensstemmelse med de sundhedsfaglige retningslinjer og et fortsat øget fokus på god hygiejne. Der er på skolerne stadig behov for fleksible rammer, således at der lokalt kan tilrettelægges en både god og sundhedsmæssig forsvarlig skoledag for eleverne. 


I opfordres til at holde øje med jeres lokale Aula for nærmere information.


Test for elever i 5.-10. klasse: 


 • Fra på mandag den 10. maj 2021 udvides testkapaciteten med tilbud om test til alle fremmødte elever over 12 år to gange om ugen på skolen. Herfra en stor opfordring til at tage imod tilbud om test, da dette er et væsentligt element i genåbningen.
 • Vi opfordrer desuden kraftigt til, at elever over 12 år, der i denne uge ikke er testet på skolen pga. f.eks. fjernundervisning eller udeskole, har fået foretaget en test med negativt testresultat inden fremmøde på skolen torsdag den 6. maj 2021.

Se mulighederne for test i Nordfyns Kommune under fanebladet: 'test for borgere og virksomheder' længere oppe på denne side.


Ungdomsskolen: 


 • Ungdomsskolens undervisningshold og klubaktiviteter har forskellige vilkår for afvikling. I kan finde vilkår for de forskellige hold på www.ungnordfyn.dk eller på ungnordfyns Facebook- eller instagramside. Vi opfordrer til at alle unge, der deltager i ungdomsskolens aktiviteter, til at møde op med en frisk negativ coronatest.

Musikskolen:


 • På Musikskolens skolens område er der endnu ikke kommet en udmelding om den nye politiske aftales betydning for undervisningen. Musikskolen tager direkte kontakt til deres elever, når der skabt klarhed over retningslinjer og muligheder.


Venlig hilsen

 

Skole-og dagtilbudschef
Gitte Høj Nielsen

(Opdateret 6. maj 2021)

Bibliotek og Borgerservice

Genåbning af Bibliotek & Borgerservice


Nu kan du igen benytte både bibliotek og borgerservice, der er dog krav om, at du skal vise coronapas ved indgangen.

Husk at der er tidsbestilling til borgerservice.
 

Åbningstider for biblioteket:

Mandag 10-16, tirsdag, onsdag og fredag 13-16, torsdag 10-17.
 

Har du spørgsmål?

Ring på 6482 8680

(Opdateret 22. april 2021)

Bustrafik

Buskørsel fra mandag den 15. marts 2021


FynBus har besluttet, at alle uddannelsesruter, starter med at køre igen fra på mandag. Uddannelsesruterne kører målrettet til de fynske ungdomsuddannelser, men kan benyttes af alle.


Når uddannelsesruterne kører igen fra mandag, er det meget få busafgange, der fortsat holder stille. Det drejer sig om en række ekstrabusser, non-stop-afgangene til SDU i Odense (rute 44) og natbus-afgangene på de regionale ruter, der afventer en yderligere åbning af samfundet.


Der er ingen ændringer for de kommunale lokalruter, da alle lokalruter i forvejen kører.


På FynBus’ hjemmeside kan du finde deres samlede retningslinjer for den kollektive trafik samt et overblik over, hvordan busserne kører.


(Opdateret 12. marts 2021)Til dig, der er erhvervsdrivende

Nordfyns Kommune står stadig klar til at tage imod jer, når I har brug for hjælp. Selv om vi ikke længere sidder på vores vante pladser på Otterup Rådhus, så er alle medarbejdere stadig tilgængelige både på telefon og på mail. Vi deltager ikke i fysiske møder, men er der behov for et møde, så er vi klar til et telefonmøde over TDCs mødetelefon.

Da vi i øjeblikket ikke sidder samlet på Otterup Rådhus, vil det tage lidt længere tid for os at få koordineret tingene. Men det er vigtigt for Nordfyns Kommune, at vi bidrager til, at I kan fortsætte jeres erhvervsaktiviteter så upåvirket som muligt. 

De aktiviteter hvor vi har private entreprenører og håndværkere på, fortsætter også uændret. Det gælder fx vores bygge- og anlægsprojekter. Der kan selvfølgelig opstå særlige situationer, hvor vi bliver nødt til at omprioritere. Men vi vil i videst muligt omfang forsøge at holde projekterne i gang. Alle projektledere er også klar på både telefon og mail.

Alle medarbejdere er som nævnt fortsat klar til at tage imod jer. Det gælder også Jobcenteret, som står klar til at hjælpe med assistance til rekruttering af nye medarbejdere og behandling af ansøgninger om sygedagpengerefusion.

Skulle I alligevel opleve det vanskeligt at få fat i den korrekte medarbejder, så kan I altid anvende Task Force Erhvervs telefonnumre:


 • Plan og Kulturchef Åse Nielsen 21 52 36 83
 • Projektleder Task Force Erhverv Marianne Greve 20 46 08 28
 • Virksomhedskonsulent Danielle Nørlev 40 13 32 70
 • Direktør Henrik Boesen 40 76 43 64.

Til dig, der køber byggegrund

Vi opretholder vores service på grundsalg såvel for private som for erhvervskunder. 


Har du spørgsmål, eller ønsker du at reservere/købe en byggegrund, kan du kontakte vores grundsalgsmedarbejder direkte på tlf.: 64 82 81 87 eller på mail: vz@nordfynskommune.dk.


Underretning om børn og unge

Hvis man er bekymret for et barn, kan man som vanligt foretage underretning via Nordfyns Kommunes hjemmeside:

https://www.nordfynskommune.dk/Borger/Familie-og-boern/Socialt-udsatte-boern-og-unge/Underretningspligten eller via borger.dk.


Modtagelsen i Familieafdelingen fungerer som vanligt, og håndterer alle underretninger. Modtagelsen er åben for telefoniske borgerhenvendelser på tlf. 64 82 81 50.


Landsdækkende information om Covid-19

Informationsside om Covid-19

De landsdækkende myndigheder har en fælles informationsside, hvor du kan holde dig orienteret: www.coronasmitte.dk

Myndighedernes fælles hotline

Tlf. 7020 0233

Smitteopsporing

 • Hotline for smitteopsporing: Har du spørgsmål til smitteopsporing, kan du ringe til 32 32 05 11, hvis du er smittet med Corona eller nær kontakt kan du ringe til 70 20 02 33.

Smitte|stop-app

Smitte|stop er en app, som hjælper os alle sammen med at stoppe spredningen af COVID-19 i Danmark.

Læs mere og hent app på smittestop.dk

(Opdateret 1. februar 2021)

Øvrige områder

Tiltag indtil 28. februar:

 • Trænings-, Social- og ældreområdet fortsætter den daglige drift.
 • Kuplen i Otterup og Tingstedet i Søndersø er lukket for borgeradgang.
 • Jobcenter og Ydelsescenter holder fortsat åbent, dog med et minimum af bemanding.
 • Indendørs idræts- og foreningsaktiviteter holdes lukket, herunder svømmehaller, idrætshaller, foreningslokaler samt trænings- og fitnesscentre.
 • Kulturinstitutioner skal holde indendørsarealer lukket for offentligheden. Det gælder bl.a. museer, musikskoler, kunsthaller, biblioteker mv.
 • Medarbejdere i administrative funktioner, som ikke løser kritiske opgaver, er hjemsendt foreløbigt til og med 28. februar 2021. Alle kritiske funktioner i organisationen skal fortsat møde på arbejde eller arbejde på alternative måder. 
 • Rådhusene er ikke lukket, og der vil være en minimumsbemanding.

(Opdateret 1. februar 2021)

Siden blev sidst opdateret 06.05.2021 af indholdsansvarlig SOB

Kontakt

Nordfyns Kommune

Tlf.: 64 82 82 82
Send os en sikker besked

Åbnings- og telefontid

Mandag: 09.00 - 15.00
Tirsdag: 09.00 - 15.00
Onsdag: 09.00 - 15.00
Torsdag: 09.00 - 17.00
Fredag: 09.00 - 13.00