Information om Covid-19

Kære Borger

Her finder du løbende information, om de tiltag og indsatser, Nordfyns Kommune har sat i værk for at håndtere Covid-19.

Du finder desuden løbende information her:

 • Nordfyns Kommunes Nyheder (link åbner hjemmesiden) 
 • Nordfyns Kommunes Facebookside (link åbner facebook)

For information om strakstest og selvisolationspladser, se afsnit nedenfor.

Søgeord: strakstest, kviktest, hurtigtest, selvisolation, selvisolationspladser

Vaccine mod Covid-19

Vaccinationsprogrammet er gået i gang pr. 27. december. Borgere vil blive vaccineret i en prioriteringsrækkefølge, som myndighederne har fastlagt.


Se filmen Kan du stole på det du læser? - om misinformationHvor finder jeg mere information om vaccinationsprogrammet?


Region Syddanmark

Region Syddanmark beskriver på deres hjemmeside, hvordan vaccinationerne kommer til at forgå i vores region, herunder adresserne på vaccinationscentrene. 
Læs mere om, hvordan vaccinationerne kommer til at foregå på Region Syddanmarks hjemmeside


Sundhedsstyrelsen

Sundhedsstyrelsen beskriver på deres hjemmeside selve vaccinationsprogrammet, herunder hvilke grupper, der får tilbudt vaccinen først. 
Læs mere om vaccinationsindsatsen på Sundhedsstyrelsens hjemmeside


Lægemiddelstyrelsen

Lægemiddelstyrelsen beskriver selve vaccinen og og godkendelsesforløbet på deres hjemmeside.
Læs mere om vaccinen mod COVID-19 på Lægemiddelstyrelsens hjemmeside
Læs informationspjece udgivet af Sundhedsstyrelsen den 26. december 2020

Plejecentre

Smitteudbrud på Vesterbo Plejecenter (11.01.2021)


På baggrund af et smitteudbrud på Vesterbo Plejecenter er der udstedt et midlertidigt besøgsforbund på Vesterbo Plejecenter.


Da der er konstatere et smitteudbrud på Vesterbo Plejecenter, har Nordfyns Kommune fået et påbud fra Styrelsen for Patientsikkerhed om at indføre et midlertidigt besøgsforbud på Vesterbo Plejecenter. Påbuddet er gældende, indtil det bliver ophævet.


Nordfyns Kommune samarbejder med Styrelsen for Patientsikkerhed om håndtering og smitteopsporing, og der er kontrol over situationen. Pårørende er orienteret.

Skole og dagtilbud

Restriktioner til og med 7. februar (13.01.2021)


 • Elever fra 0.-10. klassetrin er hjemsendt og modtager fjernundervisning.


 • For følgende elever er der fortsat nødundervisning med fysisk fremmøde fra 4. januar 2021: Elever på alle klassetrin i specialklasser og på Heldagsskolen. Hvis jeres barn har særlige behov tages der kontakt til distriktets skoleleder.


 • For følgende elever er der mulighed for nødpasning: Børn i 0.-4. klasse,  hvor forældre har behov for nødpasning for at kunne varetage deres job i både den private og offentlige sektor.


 • SFO og Klub er lukket, men der er mulighed for nødpasning, så forældre, der har behov for pasning for at kunne varetage deres job i den private eller offentlige sektor, kan få passet deres børn.


 • Musikskolen tilbyder online undervisning.


 • Ungdomsskolens fritidsundervisning tilbyder online undervisning, hvor det er muligt.


 • Dagtilbud holder fortsat åbent. Forældre der har mulighed for at holde deres børn hjemme, opfordres til dette.

Bibliotek og Borgerservice

Restriktioner til og med 7. februar 2021 (14.01.2021)

Borgerservice

Du skal bestille tid til borgerservice på www.nordfynsbib.dk eller på 64 82 86 80.


Biblioteket

Du kan bestille materialer på nettet som hidtil, og hente reservationer og aflevere materialer mandag-fredag 13-16.

Biblioteket er kun åbent for aflevering og afhentning og kan ikke benyttes uden for tidsrummet kl. 13 – 16.

Bustrafik

Det er besluttet at lukke ned for de fleste lokalbusser, da de stort set ikke bliver brugt.

Fra mandag d. 18. januar 2021 indstiller FynBus følgende lokalbusruter: 270, 271, 272, 274, 273, 551, 552, 553, 554, 556, 557, 558, 560, 561, 562, 563, 564, 565, 567
Lukningen gælder frem til og med den 7. februar - eller til anden information er givet.

For at kunne servicere med kørsel til regionalruterne i kommunen har vi besluttet, at rute 275, 555 og 566 forbliver åbne ind til videre.
På https://www.fynbus.dk/coronavirus opdaterer FynBus løbende status for vores busser. Her kan du også læse om alternative muligheder for transport.

På linket nedenfor opdaterer FynBus løbende status for vores busser. På siden kan du også læse om alternative muligheder for transport.

www.fynbus.dk/coronavirus

Lyntest / kviktest

Husk, at du har mulighed for at få taget en gratis kviktest. Det foregår: 

Søndersøhallen, Ullerupvænget 4, 5471 Søndersø
Hverdage 9.00-20.00
Weekend 10.00-19.00


Der kan ske ændringer i åbningstider. Derfor er det en god idé at tjekke Falcks hjemmeside, før du tager afsted. Her kan du også se, om der er ventetid.

Se information på Falcks hjemmeside


Om testen

 • Testen er en antigen-test og tages ved podning af næsen. Testen viser, om du har coronavirus i kroppen her og nu.
 • Husk, at du skal bruge mundbind, når du ankommer til testcentret.
 • Du skal medbringe ID i form af sundhedskort, kørekort eller pas.
 • Efter testen får du informationsmateriale om, hvordan du skal forholde dig, hvis du er smittet med covid-19.

NB! Børn under fem år kan ikke få lavet en hurtigtest, og børn under 15 år skal ledsages af en forælder eller værge. Børn skal selv kunne medvirke positivt til testen.


Se Sundhedsstyrelsens anbefalinger om brug af antigentest

Selvisolationspladser

Nordfyns Kommune har nogle lejligheder ved Fredensbo i Særslev, som kan benyttes til selvisolation.

Hvem: 

Målgruppen for isolationstilbuddet er borgere smittet med Covid-19:

 1. Som ikke er i stand til eller har mulighed for at selvisolere sig tilstrækkeligt i eget hjem til at hindre spredning af covid-19, herunder borgere, som deler husstand med mange på et lille areal og/eller uden optimal rumadskillelse,
 2. Der deler husstand med en eller flere, som har vanskeligt ved at samarbejde med den smittede om at følge myndighedernes anbefalinger om isolation i hjemmet, f.eks. på grund af sociale problemer eller kognitiv funktionsnedsættelse, hvorfor risiko for smitte øges.
 3. Der deler husstand med en eller flere personer i risikogruppe, der er defineret af Sundhedsstyrelsens oversigt over risikogrupper, som det er vanskeligt at sikre hensigtsmæssig isolation fra.
 4. Som er selvhjulpne
 5. børn og unge under 18 år kan kun visiteres til ophold på isolationsfaciliteter ifølge med en voksen fra samme husstand.
 6. Personer, som har midlertidigt ophold i Danmark (herunder turister)

Kontakt:

Kontakt Visitationen på tlf.nr. 64 82 83 23 mandag til fredag mellem kl. 8-15. Ellers kan Sygeplejen kontaktes på tlf. nr. 22 22 32 64 på andre tidspunkter.

Øvrige områder

Tiltag indtil 7. februar (14.01.2021)


 • Trænings, Social- og ældreområdet fortsætter den daglige drift.
 • Kuplen i Otterup og Tingstedet i Søndersø er lukket for borgeradgang.
 • Jobcenter og Ydelsescenter holder fortsat åbent, dog med et minimum af bemanding.
 • Indendørs idræts- og foreningsaktiviteter holdes lukket, herunder svømmehaller, idrætshaller, foreningslokaler samt trænings- og fitnesscentre.
 • Kulturinstitutioner skal holde indendørsarealer lukket for offentligheden. Det gælder bl.a. museer, musikskoler, kunsthaller, biblioteker mv.
 • Medarbejdere i administrative funktioner, som ikke løser kritiske opgaver, er hjemsendt foreløbigt til og med 17. januar 2021. Alle kritiske funktioner i organisationen skal fortsat møde på arbejde eller arbejde på alternative måder. Tvivlsspørgsmål afklares gennem ledelsesstrengen.
 • Rådhusene er ikke lukket, hvorfor der sikres en minimumsbemanding.

Landsdækkende information om Covid-19

Informationsside om Covid-19

De landsdækkende myndigheder har en fælles informationsside, hvor du kan holde dig orienteret: www.coronasmitte.dk


Myndighedernes fælles hotline

7020 0233


Smitteopsporing

 • Hotline for smitteopsporing: Har du spørgsmål til smitteopsporing, kan du ringe til 32 32 05 11, hvis du er smittet med Corona eller nær kontakt kan du ringe til 70 20 02 33.


Smitte|stop-app

Smitte|stop er en app, som hjælper os alle sammen med at stoppe spredningen af COVID-19 i Danmark.

Læs mere og hent app på smittestop.dk

Siden blev sidst opdateret 12.01.2021 af indholdsansvarlig SOB

Kontakt

Nordfyns Kommune

Tlf.: 64 82 82 82
Send os en sikker besked

Åbnings- og telefontid

Mandag: 09.00 - 15.00
Tirsdag: 09.00 - 15.00
Onsdag: 09.00 - 15.00
Torsdag: 09.00 - 17.00
Fredag: 09.00 - 13.00