Information om Covid-19

Kære Borger

Her finder du løbende information, om de tiltag og indsatser, Nordfyns Kommune har sat i værk for at håndtere Covid-19.

Du finder desuden løbende information her:

 • Nordfyns Kommunes Nyheder (link åbner hjemmesiden) 
 • Nordfyns Kommunes Facebookside (link åbner facebook)

Vaccination mod Covid-19

Vaccination, bestilling af vaccination og bestilling af transport


Hvornår skal jeg vaccineres?

Sundhedsstyrelsen har på baggrund af viden om Covid-19, dens indvirkning på forskellige målgrupper og den belastning et smitteudbrud har på samfundet, udformet en vaccinationskalender, som illustrerer, hvornår du kan forvente at få tilbud om vaccination. Alle borgere over 16 år i Danmark er indplaceret i en prioriteret rækkefølge fra 1-12 i denne vaccinationskalender. Kommunen har ingen indflydelse på denne rækkefølge.


Vaccinationskalenderen finder du på Sundhedsstyrelsens hjemmeside 


Hvorfor har jeg ikke fået brev om vaccination?

Hold øje med din e-boks eller din postkasse, alt afhængig af om du modtager brev fra det offentlige digitalt via e-boks eller er fritaget og dermed får fysisk post. Hvis du hverken har modtaget noget i e-boks eller med posten, så betragtes du af Statens Serum Institut og Sundhedsstyrelsen ikke i målgruppen for vaccination lige nu.


Hvordan booker jeg tid til vaccination?

Vi beder dig læse brevet fra Sundhedsstyrelsen grundigt igennem for den vejledningen, som står heri. Her vil du enten blive oplyst om, at du skal bestille tid til vaccination ved at ringe til Region Syddanmark eller via et hjemmeside link. Hvis du er fritaget for post i e-boks fra det offentlige, men stadig har et Nem-ID, så skal du booke tid til vaccine via hjemmesiden www.vacciner.dk

Der kan forekomme ventetider til at bestille tid til vaccination. Der kan sagtens være uger, hvor der ingen ledige tider er. Du mister ikke din ret til vaccination. Du skal blot være tålmodig og prøve igen på et andet tidspunkt. Regionen tilbyder hele tiden nye tider i takt med at vaccine kommer til landet. Hvis du fortsat ikke kan finde ud af at booke tid til vaccination, så bed evt. dit netværk om hjælp. Hvis du ikke har pårørende eller netværk til at hjælpe dig med booking, så ring til os på tlf. 64 82 86 80 eller 64 82 82 82, så vil vi hjælpe dig.


Jeg mangler transport til vaccinationscentret, hvad gør jeg?

Hvis du ikke selv har kørekort, mulighed for at låne en andens bil eller få hjælp til kørsel af en i dit netværk, så kan du booke kommunal kørsel med Flextrafik på tlf. 63 11 22 55.
Ved bestilling af transport skal du oplyse, at det er vaccinekørsel, hvilket gør transporten gratis. Flexkørsel til vaccine kan kun benyttes fra din hjemmeadresse til vaccinationscenter og retur og du skal være klar 1 time før at du skal være på vaccinationscentret. Det er både muligt at bestille vogn i flextrafik med plads til rollator, kørestol eller lav indstigning.
Du kan også få hjælp til ind- og udstigning og hjælp til at komme hen til døren af chaufføren. Du har også mulighed for at bestille plads til en ledsager. Dit konkrete behov skal blot oplyses ved bestilling af transport.


Jeg har brug for ledsagelse til vaccination

Røde Kors stiller frivillige ledsagere til rådighed, hvis du har brug for ledsagelse til vaccination. Ring til 3529 9660 alle hverdage mellem kl. 10-14 eller tilmeld dig på www.rødekors.dk/parat. Du bør som udgangspunkt kun medbringe ledsagelse eller pårørende, hvis det er nødvendigt. Bed evt. pårørende eller ledsager vente i bilen eller udenfor.


Jeg har brug for liggetransport for at komme til vaccination

Hvis brug af flextrafik, kørsel af en pårørende, eller andre private tilbud om kørsel ikke er mulig for dig ift. til transport til vaccination, og liggetransport er den eneste mulighed, så er dette ikke noget kommunen eller regionen kan hjælpe dig med på nuværende tidspunkt. Borgere, som har brug for liggetransport, bliver ikke kørt ind til Odense, men vil, når det er muligt, få tilbudt en vaccine, som kan transporteres ud til dem.


Hvad skal jeg gøre, når jeg ankommer til vaccinationscentret?

Du bør komme på det aftalte tidspunkt med vaccinationscentret eller så tæt på din bestilte tid, så du ikke opholder dig unødigt på vaccinationscentret. Efter vaccinationen vil du blive bedt om at vente i 20 minutter siddende i et afmærket observationsområde, så man kan observere evt. bivirkninger. Derudover skal du blot følge de anvisninger, som personalet giver dig på stedet.


Kan jeg blive vaccineret i Nordfyns Kommune i stedet for Odense?

Nej. Det er Sundhedsstyrelsen og Regionen der har afgjort og afgør, hvor og hvordan vaccinationen vil ske. Kommunerne er uden yderligere indflydelse herpå. Der er ingen planlægning om vaccination i Nordfyns Kommune nu, eller drøftet muligheder herfor i den kommende fremtid.

(Opdateret 8. februar 2021)

___________________________________________________________________________________________________


Region Syddanmark ruller vaccinationsplanen ud i to primære faser


Fase 1: Januar til og med februar 2021: De ældste og mest sårbare grupper. Det vil sige borgere på plejehjem, ældre over 65, der får hjælp i hjemmet, borgere over 85 år, borgere mellem 80-85 år samt udvalgte patienter med særligt øget risiko for alvorligt forløb, hvis de får corona og udvalgte pårørende.

Frontpersonale i sundheds- og ældresektoren vaccines sideløbende fra januar til slut april.

Fase 2: Marts til juni 2021: Borgere mellem 65-79 år, borgere under 65 år med øget risiko for alvorligt sygdomsforløb med COVID-19 og til sidst den øvrige befolkning over 16 år.

Personale med samfundskritiske funktioner vaccineres fra april til og med maj 2021.

Region Syddanmarks vaccinationstilbud vil i hovedtræk bestå af fem elementer:

 • Syv faste vaccinationscentre
 • Udkørende enheder
 • Midlertidige vaccinationsklinikker til borgere med transportudfordringer
 • Pop-up-vaccinationsklinikker i regionens 22 kommuner og
 • Lokale vaccinationstilbud i samarbejde med praktiserende læger eller private aktører.

Region Syddanmarks faste vaccinationscentre:

 • Odense (åbnet 5. januar 2021)
 • Svendborg (åbnet 5. januar 2021)
 • Aabenraa (åbnet 5. januar 2021)
 • Esbjerg (åbnet 5. januar 2021)
 • Vejle (åbnet 14. januar 2021)
 • Sønderborg (åbnet 15. januar 2021)
 • Kolding (åbner 16. januar 2021)

Borgere vil automatisk modtage invitation til vaccination i deres digitale postkasse eller via fysisk brev, hvis de ikke har en digital postkasse. Når de har modtaget en invitation, kan de booke tid til vaccination på vacciner.dk

Hvor finder jeg mere information om vaccinationsprogrammet?

(Opdateret 1. februar 2021)

Test for borgere og virksomheder

Her kan du blive testet i Nordfyns Kommune - fra mandag den 1. marts (se tider i denne weekend længere nede)


Hurtigtest (den i næsen):


Mandag kl. 8.30-19.00
Sted: Bogense Hallerne og Otterup Idrætscenter

Tirsdag kl. 8.30-19.00
Sted: Søndersø Hallerne og Langesø Hallen


Onsdag kl. 8.30-19.00

Sted: Bogense Hallerne og Otterup Idrætscenter


Torsdag kl. kl. 8.30-19.00

Sted: Søndersø Hallerne og Langesø Hallen


Fredag kl. 8.30-19.00

Sted: Bogense Hallerne og Otterup Idrætscenter


Lørdag kl. 9.00-19.00
Sted: Bogense Hallerne og Otterup Idrætscenter


Søndag kl. 9.00-19.00
Sted: Langesø Hallen og Søndersø Hallerne


Bemærk:

Tidsbestilling er ikke nødvendig. Du skal blot huske dit sundhedskort og sørge for at bruge mundbind i testområdet. Alle borgere over 12 år kan få en hurtigtest. Børn under 15 år skal være i følgeskab med en forælder eller værge.


PCR-test (den i halsen):


Hver fredag kl. 8.30-17.30
Sted: Søndersø Hallerne 


Bemærk:

Tidsbestilling er ikke nødvendig, så der kan opstå kø. Du skal blot huske dit sundhedskort og sørge for at bruge mundbind i testområdet. Alle borgere over 12 år kan få en hurtigtest. Børn under 15 år skal være i følgeskab med en forælder eller værge.


Her kan du blive testet i Nordfyns Kommune - indtil på søndag den 28. februar 


Hurtigtest i næsen (uden tidsbestilling):


📅 Fredag d. 26. februar
🔎 Sted: Bogense Hallerne
🕗 Kl. 9:00-12:00 og 16:30-19:00
🔎 Sted: Otterup Idrætscenter
🕗 Kl. 9:00-12:00 og 16:30-19:00

📅 Lørdag d. 27. februar
🔎 Sted: Bogense Hallerne
🕗 Kl. 16:30-19:00
🔎 Sted Otterup Idrætscenter
Kl. 14:30-19:00

📅 Søndag d. 28. februar
🔎 Sted: Søndersø Hallerne
🕗 Kl. 15:30-19:00
🔎 Sted: Langesø Hallen
🕗 Kl. 14:00-19:00.


PCR-test i halsen hver fredag i Søndersø (uden tidsbestilling):


Nordfyns Kommune har indgået en aftale med Ambulance Syd om et mobilt testcenter i Søndersø. Dermed får kommunens borgere fra og med den 5. februar en lokal mulighed for at blive PCR-testet. PCR-test er den testtype, hvor du bliver podet i svælget.
 

Hvor og hvornår?

Det foregår i Søndersøhallerne hver fredag fra og med fredag den 5. februar i tidsrummet kl. 8.30 til 17.30. Der vil være mulighed for at vente og blive testet indendørs.
 

Hvem?

Alle, der er uden symptomer, kan blive testet i det mobile testcenter, dog ikke børn under 5 år.  Se information om test af børn på Region Syddanmarks hjemmeside.
 

Tidsbestilling?

Du skal ikke bestille tid, men blot dukke op. Du kan komme ud for, at køen bliver lukket på et tidspunkt, så testmedarbejderne kan nå dem, der allerede står i køen. Der kan derfor være risiko for, at du kommer til at køre forgæves.  Mød derfor op i god tid.
 

Husk:

Du skal huske dit sundhedskort, bruge mundbind før og efter podningen, og når du færdes i og omkring testcenteret.


Test i et almindeligt testcenter

Vær opmærksom på, at du altid kan booke en tid i et almindeligt testcenter. Tider kan bookes på www.coronaprover.dk.


(Opdateret 26. februar 2021)


Plejecentre

Der er p.t. ingen restriktioner for besøg på plejecentrene i Nordfyns Kommune


Anbefalinger

Skal du besøge en beboer på et plejecentre, beder vi dig være opmærksom på følgende:


 • Du bør ikke besøge dine pårørende, hvis du har symptomer på luftvejssygdom, herunder hoste, forkølelse eller andre symptomer, der kan give mistanke om Covid-19.
 • Hvis du har haft symptomer på luftvejssygdom, bør du være symptomfri 48 timer, før du aflægger besøg.
 • Vask dine hænder med vand og sæbe eller sprit dem af ved ankomst og efter besøg.
 • Host og nys i dit ærme.
 • Vi opfordrer til, at du fortsat bruger beboers terrassedør som ind- og udgang, så vi undgår, at for mange samles i fællesarealerne.
 • Rør venligst ved så få fælles kontaktpunkter som muligt. Det gælder både på fællesarealer og i beboers lejlighed.
 • Pga. forsamlingsforbuddet bør besøg foregå i beboers egen lejlighed.
 • Undgå at skabe situationer, hvor I deler fælles kontaktpunkter f.eks. kaffekander, krus, fjernbetjening. Sørg så vidt muligt for, at det er den samme person som rører ved genstanden.
 • Undgå håndtryk og kram, eller gør dem så kortvarige som muligt. Umiddelbart efter fysisk kontakt bør begge parter spritte hænder af.
 • Hold god håndhygiejne under dit besøg med hyppig afspritning eller håndvask med sæbe.
 • Vi anbefaler fortsat, at du holder to meters afstand ved besøg. Benytter du mundbind, kan I sidde tættere.
 • Sørg for god udluftning under besøget

Følgende lovkrav gælder også for plejecentre


 • Da fællesarealerne betegnes som et offentligt areal, skal du bære mundbind her. Du kan tage mundbind af i beboers lejlighed.
 • Forsamlingsforbuddet på maks. 5 personer gælder fortsat, uanset om man opholder sig i fællesarealerne eller beboers lejlighed.

(Opdateret 23. februar 2021)

Skole og dagtilbud

*) Opdatering:

Mandag den 8. februar genåbner skole, SFO og juniorklub for elever i 0.-4. klasse. Genåbningen for 0.-4. klasse vil være med fuldt fysisk fremmøde på skolen og efter retningslinjerne i det forældrebrev, der blev udsendt via AULA den 3. februar 2021. Læs brevet her.

Restriktioner til og med 28. februar

 • Elever fra 0.-10. klassetrin er hjemsendt og modtager fjernundervisning *) Se opdatering ovenfor


 • For følgende elever er der fortsat nødundervisning med fysisk fremmøde fra 4. januar 2021: Elever på alle klassetrin i specialklasser og på Heldagsskolen. Hvis jeres barn har særlige behov tages der kontakt til distriktets skoleleder.


 • For følgende elever er der mulighed for nødpasning: Børn i 0.-4. klasse,  hvor forældre har behov for nødpasning for at kunne varetage deres job i både den private og offentlige sektor.


 • SFO og Klub er lukket, men der er mulighed for nødpasning, så forældre, der har behov for pasning for at kunne varetage deres job i den private eller offentlige sektor, kan få passet deres børn.


 • Musikskolen tilbyder online undervisning.


 • Ungdomsskolens fritidsundervisning tilbyder online undervisning, hvor det er muligt.


 • Dagtilbud holder fortsat åbent. Forældre der har mulighed for at holde deres børn hjemme, opfordres til dette.


 • Regeringen overvejer, om 0.-4. klasser måske kan begynde i skole før 28. februar.


(Opdateret 4. februar 2021)

Bibliotek og Borgerservice

Restriktioner til og med 28. februar 2021

Borgerservice

Du skal bestille tid til borgerservice på www.nordfynsbib.dk eller på 64 82 86 80.

Biblioteket

Du kan bestille materialer på nettet som hidtil, og hente reservationer og aflevere materialer mandag-fredag 13-16.

Biblioteket er kun åbent for aflevering og afhentning og kan ikke benyttes uden for tidsrummet kl. 13 – 16.

(Opdateret 1. februar 2021)

Bustrafik

Opdatering: Normal busdrift fra mandag den 8. februar 2021

Alle lokalbusser kører efter normal køreplan fra og med mandag d. 8. februar 2021.

Det vil fra denne dato ikke længere være muligt, at bestille den etablerede og omkostningsfrie nødkørsel med Flextur længere.

_________

Gældende til 7. februar 2021

Det er besluttet at lukke ned for de fleste lokalbusser, da de stort set ikke bliver brugt.

Fra mandag d. 18. januar 2021 indstiller FynBus følgende lokalbusruter: 270, 271, 272, 274, 273, 551, 552, 553, 554, 556, 557, 558, 560, 561, 562, 563, 564, 565, 567.

Lukningen gælder frem til og med den 28. februar - eller til anden information er givet.

For at kunne servicere med kørsel til regionalruterne i kommunen har vi besluttet, at rute 275, 555 og 566 forbliver åbne ind til videre.

På linket nedenfor opdaterer FynBus løbende status for vores busser. På siden kan du også læse om alternative muligheder for transport.

www.fynbus.dk/coronavirus

(Opdateret 4. februar 2021)

Selvisolationspladser

Nordfyns Kommune har nogle lejligheder ved Fredensbo i Særslev, som kan benyttes til selvisolation.

Hvem: 

Målgruppen for isolationstilbuddet er borgere smittet med Covid-19:

 1. Som ikke er i stand til eller har mulighed for at selvisolere sig tilstrækkeligt i eget hjem til at hindre spredning af covid-19, herunder borgere, som deler husstand med mange på et lille areal og/eller uden optimal rumadskillelse,
 2. Der deler husstand med en eller flere, som har vanskeligt ved at samarbejde med den smittede om at følge myndighedernes anbefalinger om isolation i hjemmet, f.eks. på grund af sociale problemer eller kognitiv funktionsnedsættelse, hvorfor risiko for smitte øges.
 3. Der deler husstand med en eller flere personer i risikogruppe, der er defineret af Sundhedsstyrelsens oversigt over risikogrupper, som det er vanskeligt at sikre hensigtsmæssig isolation fra.
 4. Som er selvhjulpne
 5. Børn og unge under 18 år kan kun visiteres til ophold på isolationsfaciliteter ifølge med en voksen fra samme husstand.
 6. Personer, som har midlertidigt ophold i Danmark (herunder turister)

Kontakt:

Kontakt isolationsvagten på tlf. 23 34 62 54 alle ugens dage mellem kl. 8-22.

(Opdateret 1. februar 2021)

Til dig, der er erhvervsdrivende

Nordfyns Kommune står stadig klar til at tage imod jer, når I har brug for hjælp. Selv om vi ikke længere sidder på vores vante pladser på Otterup Rådhus, så er alle medarbejdere stadig tilgængelige både på telefon og på mail. Vi deltager ikke i fysiske møder, men er der behov for et møde, så er vi klar til et telefonmøde over TDCs mødetelefon.

Da vi i øjeblikket ikke sidder samlet på Otterup Rådhus, vil det tage lidt længere tid for os at få koordineret tingene. Men det er vigtigt for Nordfyns Kommune, at vi bidrager til, at I kan fortsætte jeres erhvervsaktiviteter så upåvirket som muligt. 

De aktiviteter hvor vi har private entreprenører og håndværkere på, fortsætter også uændret. Det gælder fx vores bygge- og anlægsprojekter. Der kan selvfølgelig opstå særlige situationer, hvor vi bliver nødt til at omprioritere. Men vi vil i videst muligt omfang forsøge at holde projekterne i gang. Alle projektledere er også klar på både telefon og mail.

Alle medarbejdere er som nævnt fortsat klar til at tage imod jer. Det gælder også Jobcenteret, som står klar til at hjælpe med assistance til rekruttering af nye medarbejdere og behandling af ansøgninger om sygedagpengerefusion.

Skulle I alligevel opleve det vanskeligt at få fat i den korrekte medarbejder, så kan I altid anvende Task Force Erhvervs telefonnumre:


 • Plan og Kulturchef Åse Nielsen 21 52 36 83
 • Projektleder Task Force Erhverv Marianne Greve 20 46 08 28
 • Virksomhedskonsulent Danielle Nørlev 40 13 32 70
 • Direktør Henrik Boesen 40 76 43 64.

Til dig, der køber byggegrund

Vi opretholder vores service på grundsalg såvel for private som for erhvervskunder. 


Har du spørgsmål, eller ønsker du at reservere/købe en byggegrund, kan du kontakte vores grundsalgsmedarbejder direkte på tlf.: 64 82 81 87 eller på mail: vz@nordfynskommune.dk.


Underretning om børn og unge

Hvis man er bekymret for et barn, kan man som vanligt foretage underretning via Nordfyns Kommunes hjemmeside:

https://www.nordfynskommune.dk/Borger/Familie-og-boern/Socialt-udsatte-boern-og-unge/Underretningspligten eller via borger.dk.


Modtagelsen i Familieafdelingen fungerer som vanligt, og håndterer alle underretninger. Modtagelsen er åben for telefoniske borgerhenvendelser på tlf. 64 82 81 50.


Landsdækkende information om Covid-19

Informationsside om Covid-19

De landsdækkende myndigheder har en fælles informationsside, hvor du kan holde dig orienteret: www.coronasmitte.dk

Myndighedernes fælles hotline

Tlf. 7020 0233

Smitteopsporing

 • Hotline for smitteopsporing: Har du spørgsmål til smitteopsporing, kan du ringe til 32 32 05 11, hvis du er smittet med Corona eller nær kontakt kan du ringe til 70 20 02 33.

Smitte|stop-app

Smitte|stop er en app, som hjælper os alle sammen med at stoppe spredningen af COVID-19 i Danmark.

Læs mere og hent app på smittestop.dk

(Opdateret 1. februar 2021)

Øvrige områder

Tiltag indtil 28. februar:

 • Trænings-, Social- og ældreområdet fortsætter den daglige drift.
 • Kuplen i Otterup og Tingstedet i Søndersø er lukket for borgeradgang.
 • Jobcenter og Ydelsescenter holder fortsat åbent, dog med et minimum af bemanding.
 • Indendørs idræts- og foreningsaktiviteter holdes lukket, herunder svømmehaller, idrætshaller, foreningslokaler samt trænings- og fitnesscentre.
 • Kulturinstitutioner skal holde indendørsarealer lukket for offentligheden. Det gælder bl.a. museer, musikskoler, kunsthaller, biblioteker mv.
 • Medarbejdere i administrative funktioner, som ikke løser kritiske opgaver, er hjemsendt foreløbigt til og med 28. februar 2021. Alle kritiske funktioner i organisationen skal fortsat møde på arbejde eller arbejde på alternative måder. 
 • Rådhusene er ikke lukket, og der vil være en minimumsbemanding.

(Opdateret 1. februar 2021)

Siden blev sidst opdateret 26.02.2021 af indholdsansvarlig SOB

Kontakt

Nordfyns Kommune

Tlf.: 64 82 82 82
Send os en sikker besked

Åbnings- og telefontid

Mandag: 09.00 - 15.00
Tirsdag: 09.00 - 15.00
Onsdag: 09.00 - 15.00
Torsdag: 09.00 - 17.00
Fredag: 09.00 - 13.00