Klima

Prognoserne forudsiger, at vi vil opleve voldsommere vejr i fremtiden. Derfor gør Nordfyns Kommune en aktiv indsats.

Vejrforandringerne rammer os alle. Det er derfor en fælles opgave for både borgere, virksomheder og offentlige myndigheder, at forebygge de skader, som klimaforandringerne vil medføre. Mange husejere og virksomheder har allerede oplevet, hvilke konsekvenser hyppigere stormflod og skybrud har. 

På disse sider kan du læse mere om Nordfyns Kommunes klimavision, og om hvad vi gør, og hvad du selv kan gøre som husejer og virksomhed:

Klimatilpasningsplan 

I vores klimatilpasningsplan kan du læse om de indsatsområder, vi som kommune prioriterer i forhold til at forebygge fremtidige oversvømmelser fra både regnskyl og oversvømmelser fra hav og åer. Du finder Nordfyns Kommunes klimatilspasningsplan i pdf på denne side.

Spildevandsplan

Vores spildevandsplan fastlægger hvordan regnvand skal håndteres, både det regnvand du som husejer selv skal håndtere, og det regnvand kommunen håndterer på offentlige arealer. Du kan læse mere om Nordfyns Kommunes spildevandsplan på denne side.

Klimaprojekter

Kommunen arbejder løbende med forskellige klimaprojekter. ”Klimaprojekt Bogense Bybæk” er et eksempel på et afsluttet klimaprojekt. Aktuelt arbejder vi på et projekt om kystsikring ved Bogense i forhold til at vedligeholde digerne, som beskytter boligerne mod havets bølger. Behovet for f.eks. kystsikring vil øges fremover, hvis huse og veje skal sikres mod vand.


Siden blev sidst opdateret 21.08.2019 af indholdsansvarlig METTEP

Kontakt

Natur og Miljø
Otterup Rådhus
Rådhuspladsen 2
5450 Otterup

Tlf.: 64 82 82 82
Send os en sikker besked

Åbnings- og telefontid

Mandag: 09.00 - 15.00
Tirsdag: 09.00 - 15.00
Onsdag: 09.00 - 15.00
Torsdag: 09.00 - 17.00
Fredag: 09.00 - 13.00