Arrangement på statsejet areal

Hvis du vil afholde et arrangement på et statsejet areal i Nordfyns Kommune, skal du søge Naturstyrelsen om tilladelse. Du finder Naturstyrelsens bookingsystem og kan læse mere om, hvilke arrangementer, der kræver tilladelse, på følgende hjemmeside:  https://naturstyrelsen.dk/naturoplevelser/ansoeg-om-aktiviteter/