Indendørsarrangementer

Skal du afholde et større indendørsarrangement, kan det være nødvendigt at søge Beredskab Fyn om tilladelse. På følgende hjemmeside finder du uddybende informationer og det relevante ansøgningsskema: https://beredskabfyn.dk/selvbetjening/ansoegning-om-afholdelse-af-stoerre-arrangement