Hvem kan indstille kandidater til miljøprisen?

Alle kan indstille egen eller andre virksomheder, frivillige og institutioner/skoleklasser til prisen.
Gennem det daglige arbejde er det muligt for administrationen og den politiske kreds at indstille kandidater til miljøpriserne.
Udvælgelse af kandidater til at modtage prisen foretages af formand samt næstformand for Teknik- og Miljøudvalget samt repræsentanter fra administrationen.