Til brugere af hjemmepleje og sygepleje

Som led i håndteringen af Corona-beredskabet kan du opleve at din dagligdag ændres:


Det sker for at vi kan prioritere resourcerne bedst muligt i forhold til følgende mål:


Alle steder arbejdes der på at skabe trygge rammer for både medarbejdere og borgere. 

Ingen er corona-smittede, men det kan selvfølgelig ændre sig. Vi vil i den situation prioritere kommunikation ekstra højt til de som er tættest på, så du kan følge godt med.