Jættestue i Skamby

I Danmark findes der godt 30.000 fredede fortidsminder. Rigtig mange er gravhøje fra stenalderen, bronzealderen og jernalderen inklusiv vikingetiden. Man mener, der har været 10 gange så mange. Bønder har gennem tiden fjernet de fleste for at jævne markerne og skaffe sten til bygninger. 


2-3000 af fortidsminderne var og er stendysser og jættestuer fra bondestenalderen, ca. 6000 – 4000 år før nu. Der er 226 i Nordfyns Kommune.


Jættestuer var grave som blev brugt mange gange. De bestod af et stenkammer dækket af jord med en lang stensat gang ind i højen. De fungerede også som landemærker
Ved nogle jættestuer er jorden gennem tiden fjernet, så man kan se konstruktionen udefra. 
 

Hvis man ønsker at se en jættestue, er der en fin mulighed i Skamby. Man kører ud ad Brøndstrupvej. Mellem nr. 59 og 57 går der en sti mod nord. Følg den ca. 150 meter og man står ved den fineste jættestue. Den har to dæksten. Hvis man kigger godt efter, kan man finde udhuggede skåltegn (fem cm. brede fordybninger) fra bronzealderen (3700 – 2500 år før nu.). Så graven er blevet brugt i flere tusinde år. 

Man kan gå ind i jættestuen.


Jættestue


Find flere fortidsminder her: http://www.kulturarv.dk/fundogfortidsminder/