Rugård-området

Dette turforslag går til egnen omkring hovedgården Rugård. Det er den nordlige del af Højfyn, skovegnen som indtil højmiddelalderen næsten var ubeboet.

Kort Rugård

 
I 1300-tallet begyndte en rydning af skoven som basis for bebyggelser med ’skovnavne’ fx Rugård, som kommer af ’rud’ som betyder rydning. Eller Sasserod, som kommer af mandsnavnet ’Sasur’ sat sammen med ’rud’. Navne med ’skov’, ’tved’, ’slet’, ’rød’, ’brænde’ er af sammen type og alder. 


I det kuperede terræn med bakker, stejle skråninger adskilt af moser og søer, var der ikke plads til landsbyer og kun begrænset korndyrkning. Man levede af skovbrug, kreatur- og svinehold, tegl- og lerkarfremstilling og tørvegravning. Alle de søer og vandhuller, man ser i dag, er gamle tørvegrave og er altså menneskeskabte.


Skovegnen er varieret og landskabeligt interessant, og fyldt med levn af historien.


Vi foreslår, at man laver en tur til egnen omkring Rugård. Her kan man fx se:


Ventetornen
VentetornenSkovmøllen

Skovmøllen