Nyhave Skov

4 km vest for Bogense mellem Pikkerhuset, Donnerhuset og Hugget ligger Nyhave. Hele skoven er et kulturhistorisk beskyttelsesområde, da den rummer mange fortidsminder. Det er også en charmerende skov, som ligger ved en lidt vild kyst. Træerne er præget af vinden.

 

Højene er fra oldtiden. Det vil sige. mellem ca. 4000 fvt. og ca. 1100 evt. - man ved ikke mere end det. Højene  er markeret med X på kortet. Den bedst synlige ligger på stranden lige nord for skoven. 


Kør i bil eller på cykel ad Donnervej ned til en P-plads med borde-bænkesæt ved diget. Gå over diget og til venstre mod vest, indtil der kommer en vej på tværs. Den leder ind i skoven. Man kan også gå ind fra vest ved Nyhavegård.


Nyhave kort


Pikkerhuset = Stenpikkerhuset (stenhugger)

Donnerhuset = ukendt betydning

Hugget = Sted hvor skov er hugget. Kendt fra 1510, tidligere hovedgård. Opløst og bebygget med husmandsbrug ca. 1930.


Nyhave