Sagsbehandling

Kommunen laver miljøtilladelser- og miljøgodkendelser til etablering og ændringer af husdyrbrug.

Undervejs i forløbet fra ansøgning til tilladelse eller godkendelse, er der løbende kontakt med ansøger og konsulent for at få opklaret eventuelle uklarheder i ansøgningsmaterialet, få foretaget eventuelle yderligere beregninger eller få indarbejdet eventuelle tilpasninger af projektet.

Sagsbehandlingstider

Kommunen er underlagt regler om hvor lang sagsbehandlingstiden må være på de forskellige typer sager.

Jf. Husdyrgodkendelsesloven skal de mindre godkendelser og tilladelser afgøres inden for 90 dage, mens de større godkendelser ikke har nogen konkret frist, men blot skal afgøres inden for rimelig tid. Sagsbehandlingstiden regnes altid fra når vi har fået alle oplysninger.

Vi bestræber os naturligvis altid på at afslutte sagsbehandlingen så hurtigt som muligt.

Sagsbehandlingstider for andre typer sager

Klagesager følges op indenfor kort tid og behandles derefter i samråd med klager og ejeren af det landbrug, der klages over.

Visse klagesager kan være færdigbehandlet i løbet af få timer, mens andre klagesager kan have forløb over adskillige måneder og desværre også i ganske få tilfælde op til flere år, helt afhængigt af indholdet og omstændighederne omkring den individuelle sag.

Sagsbehandlingstider for anmeldelser efter de nye anmeldeordninger

Anmeldelser efter anmeldeordningen har lovbundne sagsbehandlingstider på maksimalt to måneder efter indsendelsen af en fuldt oplyst ansøgning til kommunen. Kommunen har op til 3 uger til at afgøre, om en indsendt ansøgning er ufuldstændig eller ej.

Indeholdt i de 2 måneders sagsbehandlingstid, er blandt andet en nabohøringsperiode på 2 uger.

Læs mere...

Siden blev sidst opdateret 06.12.2019 af indholdsansvarlig LLK

Kontakt

Natur og Miljø
Otterup Rådhus
Rådhuspladsen 2
5450 Otterup

Tlf.: 64 82 82 82
Send os en sikker besked

Åbnings- og telefontid

Mandag: 09.00 - 15.00
Tirsdag: 09.00 - 15.00
Onsdag: 09.00 - 15.00
Torsdag: 09.00 - 17.00
Fredag: 09.00 - 13.00