Fluegener

Der kan periodevis forekomme fluegener fra især landbrug med dyrehold.

Fluer Fluer

Disse gener vil generelt være sæsonprægede, med størst risiko om foråret og sommeren. Det kan som udgangspunkt ikke undgås at der vil være en vis mængde fluer i forbindelse med hold af dyr, men der kan under visse forhold, som f. eks. en varm sommer eller ved utilstrækkelig staldhygiejne, komme mange fluer.

Man skal være opmærksom på, at fluer kan stamme fra andre kilder end fra nærtliggende landbrug. Der kan være risiko for fluer hvis man har kompost i sin have, holder høns eller heste, har kaniner eller har mange hundeefterladenskaber i haven. Det er derfor en god ide lige at tjekke sin egen have inden man kontakter kommunen.

Der er mange forskellige slags fluer, og typen af fluer som genere, kan hjælpe med at identificere hvor årsagen skal findes.

Forebyggelse af flueplage på et landbrug kan gøres med god gødningshåndtering og ved at holde en generel god staldhygiejne.

Derudover er der i dag mange forskellige måder at bekæmpe fluer på , både kemisk og biologisk, så der kan som regel gøres en del for at mindske generne.

Tag gerne en snak med landmanden. Det kan være landmanden ikke er opmærksom på, at fluerne i stort tal udvandrer til naboerne.

Sådan gør du hvis du vil undgå fluer

Vidste du, at kun ca. 20% af fluerne er på vingerne. De sidste 80% er æg, larver og pupper, som ligger og venter på at blive voksne. Husk dette, når du bekæmper.

 • Hold en god staldhygiejne
 • Tøm så vidt muligt stalden for møg i sommerhalvåret, hvis dine dyr er ude. Fjern foderrester og gødning langs kanter og skillevægge. Især kalvebokse kan være gode ynglesteder.
 • Tøm gyllekanaler så tit, at fluerne ikke kan nå at klække, da der ofte dannes flydelag her, som kan være yngleplads.
 • Har du møg så mug ud tit, helst hver uge, så når fluerne ikke at klække.
 • Få styr på din mødding.
 • Det bedste middel er at overdække hele stakken med sort plastik eller presenning. Så bliver der så varmt i stakken, at fluerne dør.
 • Har du kompoststak, så smid ikke madaffald i kompoststakken, det tiltrækker spyfluer.
 • Har du hund, så sørg for at fjerne dens efterladenskaber. Brug hundeposer og smid dem i skraldespanden.

Sådan bekæmper du hvis du alligevel har fluer

I stalden:

 • Der kan benyttes fluefangere med lim og elektriske fluefangere.
 • Man kan også benytte såkaldt biologisk bekæmpelse, f.eks. snyltehvepse. Det afhænger her af, hvilken type stald man har, om der kan opnås en god effekt med denne type bekæmpelse. Biologisk bekæmpelse har den fordel, at fluerne ikke udvikler resistens. Spørg hos et firma der forhandler dem, om det vil fungere i din stald.
 • Endelig kan man benytte kemisk bekæmpelse. Man kan her sprøjte mod de voksne fluer, eller man kan sprøjte dybstrøelsesmåtten i stalden, med et middel, som forhindrer, at fluelarverne kan udvikle sig til voksne fluer.
 • Der findes også såkaldte smøremidler, som man smører på de overflader, som fluerne gerne vil sidde på. Fluerne dør, når de spiser det. Der findes også midler til at drysse ud i dybstrøelsesmåtten.

På møddingen:

 • Overdæk møddingen med presenning eller sort plastik. Sørg for at al møg er samlet sammen under presenningen.

Så der er mange ting at gøre for at mindske antallet af fluer. Det er dog vigtigt at man starter tidligt på sæsonen, gerne i april måned, og fortsætter hele sommeren i en fast rutine.

Siden blev sidst opdateret 15.11.2019 af indholdsansvarlig LLK

Kontakt

Natur og Miljø
Otterup Rådhus
Rådhuspladsen 2
5450 Otterup

Tlf.: 64 82 82 82
Send os en sikker besked

Åbnings- og telefontid

Mandag: 09.00 - 15.00
Tirsdag: 09.00 - 15.00
Onsdag: 09.00 - 15.00
Torsdag: 09.00 - 17.00
Fredag: 09.00 - 13.00